TÜBİTAK Projeleri

TÜBİTAK 4004 Projesi

Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) müdürü Doç. Dr. Çağlar AKÇAY yürütücülüğünde; Öğr Gör Dr Faik CEYLAN ve Öğr Gör Recai ARSLAN hocalarımızın araştırmacı olarak yer aldığı "Çevreyi gözle, düşün, geri dönüştür, uygula ve üret!" başlıklı  proje hazırlanarak TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı'na başvurusu yapılmıştır.

 

TÜBİTAK COST Projesi

Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) müdür yardımcısı Doç. Dr. Çağlar AKÇAY yürütücülüğünde; Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Müdürü Doç. Dr. Merve ALPAY, Konya Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Hüseyin DOĞAN, DÜTAGAM merkez personelleri Öğr. Gör. Dr. Faik CEYLAN ve Öğr. Gör. Recai ARSLAN ile bursiyer Gizem CEYLAN’dan oluşan araştırma ekibinin hazırlamış olduğu, “Doğada Yetişen Bazı Makro Mantarların Tarımsal Atıklar ile Yetiştirilebilme Potansiyeli ve Biyoaktif Özelliklerinin İncelenmesi” başlıklı TÜBİTAK COST (Proje no:700340) projesinin başvurusu yapılmıştır.

 

TÜBİTAK 1005 Projesi

Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) müdür yardımcısı Doç Dr Zübeyde Filiz ARSLAN yürütücülüğünde; Öğr Gör Dr Faik CEYLAN ve Öğr Gör Recai ARSLAN hocalarımız ile  Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü (Yalova) ve Akçakoca Sanayi ve Ticaret Odası'nın yer aldığı "Bazı Bitkisel Atıklardan Malç Materyali, Bitki Yetiştirme Ortamı ve Katı Organik Gübre Üretim Olanaklarının Araştırılması" başlıklı proje hazırlanarak TÜBİTAK 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı'na başvurusu yapılmıştır.

 

TÜBİTAK 4004 Projesi

Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) müdür yardımcısı Doç Dr Çağlar AKÇAY yürütücülüğünde; Doç Dr Zübeyde Filiz ARSLAN, Öğr Gör Dr Faik CEYLAN ve Öğr Gör Recai ARSLAN hocalarımız ile Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Düzce Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ve Özel Hayalim Anaokulu'nun yer aldığı "Tarımsal Atıklarımızı Yakmayalım; Mantar, Malç ve Kompost Gübre Üretelim" başlıklı  proje hazırlanarak TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı'na başvurusu yapılmıştır.

 

TÜBİTAK 1505 Projesi - Nanoteknolojik Ambalaj Kağıdı ve Karton Üretimi (01.01.2019 - 31.12.2020)

Üniversitemiz Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Tozluoğlu tarafından, TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında başvurusu yapılan "Nanoteknolojik Ambalaj Kağıdı ve Karton Üretimi" başlıklı araştırma projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş ve Düzce Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği ile hayata geçecek proje ile tarımsal atıklardan nanoselüloz üretimi gerçekleştirilerek projenin yaklaşık  iki yıllık süreçte tamamlanması planlanıyor.

 

 

Teknolojik gelişmelerin nanoteknoloji çalışmalarıyla büyük bir atılım gösterdiği günümüzde nanoteknoloji, internetin icadından sonra endüstriyel üretim uygulamalarında en büyük buluş ve bilim adamlarınca ikinci sanayi devrimi olarak kabul edilmektedir. TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Vizyon 2023” programında nanoteknoloji konuları öncelikli alanlardan biri olarak kabul görmüştür. Konu ile ilgili olarak ülkemizde medikal ve tekstil alanlarındaki araştırmalar dikkat çekmektedir. Buna karşılık orman ürünleri alanındaki araştırmalar dünya bazında önem kazanırken, ülkemizde konu hakkındaki araştırmalar oldukça kısıtlı bir şekilde yürütülmektedir.  Dünyada hızla artan insan nüfusuna bağlı olarak ağaç malzemeye olan talep de artış gösterdiğinden, ormanlardan elde edilen odun hammaddesinin bilinçli kullanılması ve kullanılan hammaddenin de rasyonel değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Diğer taraftan tüketicilerde artan yüksek kalite/performans beklentilerine paralel olarak; kağıt üreticilerinde de yüksek kalite standartları oluşmaya başlamıştır.

Kağıt ve karton ürünlerinin eldesine bakıldığında ise; katkı maddesi ve kimyasal kullanımının artışı, atık sulara bağlı olarak çevre kirliliği, son üründe mukavemet yetersizliği gibi çeşitli olumsuz etkenler ön plana çıkmaktadır. Mikro/nanoselüloz kullanılmasıyla özellikleri iyileştirilmiş ürünlerin COST/QUALITY dengesi hesaplandığında ve müşteri memnuniyeti göz önüne alındığında; desteklenmeye hak kazanan bu proje kapsamında üretilmesi planlanan nanoteknolojik ambalaj, kağıt ve karton ürünlerinin piyasa açısından da oldukça cazip durumda olması öngörülmektedir.

Üretilen mikro/nanoselülozların kağıt üretiminde belirli oranlarda kullanılmasıyla elde edilecek son ürünün fiziksel ve mekanik özellikleri iyileştirilerek yeni modifiye ürünlerin üretiminin gerçekleştirilmesi ve ürün yelpazesine eklenmesi suretiyle üreticilerin, hem yurt içinde hem de uluslararası pazardaki rekabet gücünün artırılmasına destek olunması hedeflenmektedir.

Öte yandan YÖK tarafından koordine edilen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı" kapsamında 5 pilot üniversiteden biri olarak seçilen, sağlık ve çevre alanlarında desteklenen Üniversitemiz, çevre konusunda "Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı" konusunu stratejik alan olarak belirlemiştir. Bu kapsamda Üniversitemiz bünyesinde yürütülecek olan bu çalışma ile arazide çürümeye terk edilen ya da toplanıp yakılarak bertarafı düşünülen yıllık bitki ve tarımsal atık hammadde kaynakları, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülecektir. Bir yandan çiftçiler için ek bir gelir kaynağı oluşturulacak, diğer taraftan ise bu hammadde kaynaklarının neden oldukları çevresel problemler azaltılacaktır.

 

 

Düzce Üniversitesi ve Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş arasında gerçekleşen işbirliği protokolü v akabinde hayata geçirilmesi planlanan Nanoteknolojik Ambalaj Kağıdı ve Karton üretimi projesinin  laboratuvar ölçekli ön  denemelerine başlanmıştır. Ön denemeler Öğr. Gör. Selva Sertkaya tarafından Kütahya fabrikasında gerçekleştirilmiştir.