Müdürlerimiz

Doç. Dr. Çağlar AKÇAY

28 Elül 2023 - halen devam ediyor

 

 Prof. Dr. Süleyman KORKUT

17 Mart 2020 (vekaleten atanma) / 24 Eylül 2020 (asaleten atanma) - 27 Eylül 2023

 

Dr. Öğr. Üyesi Sercan SERİN

3 Nisan 2019 - 17 Şubat 2020

 

Prof. Dr. Ümit BÜYÜKSARI

5 Ekim 2017 - 21 Şubat 2019