2020

DÜTAGAM FAALİYETLER
TARİH FAALİYET KATILAN PERSONEL KONU
2020 Toplantı - Standard Profil Otomotiv Sanayi A.Ş. ile ortak proje toplantıları (2 adet)
2020 Toplantı - GP AMG ile ortak proje toplantıları (3 adet)
2020 Toplantı - Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile toplantı (1 adet)
17.03.2020 Müdür Ataması Prof. Dr. Süleyman KORKUT DÜTAGAM Müdürü'nün vekaleten atanması.
26.03.2020 Toplantı Prof. Dr. Süleyman KORKUT İmkanlar ve beklentiler konuşuldu.
Prof. Dr. İdris ŞAHİN
Doç. Dr. Uğur HASIRCI
13.04.2020 Toplantı Prof. Dr. Süleyman KORKUT DÜTAGAM yeni yönetiminden beklentiler ve talepler konusu görüşüldü.
Doç. Dr. Uğur HASIRCI
20.04.2020 Toplantı Prof. Dr. Süleyman KORKUT DÜTAGAM Merkez hedefleri netleştirildi.
Prof. Dr. İdris ŞAHİN
Doç. Dr. Uğur HASIRCI
27.04.2020 Müdür Yardımcısı Ataması Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN DÜTAGAM Müdür Yardımcısı atama yazısı yazıldı.
28.04.2020 Toplantı Prof. Dr. Süleyman KORKUT Planlanan modül ve laboratuvarlar hakkında görüşüldü.
Doç. Dr. Uğur HASIRCI
Dr. Öğr. Üyesi H. Hüseyin CİRİTCİOĞLU
Öğr. Gör. Recai ARSLAN
Sertaç ERDAĞI
4.05.2020 Toplantı Prof. Dr. Süleyman KORKUT İstişare toplantısı.
Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN
6.05.2020 Toplantı Prof. Dr. Süleyman KORKUT Tanışma toplantısı.
Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN
Öğr. Gör. Recai ARSLAN
Öğr. Gör. Sibel DİKMEN KÜÇÜK
7.05.2020 BAP Projesi Prof. Dr. Süleyman KORKUT BAP Projesi "DÜTAGAM Bilimsel Çalışmalarına Yönelik Analiz ve Altyapı Destek Projesi, (Önerilen Proje Bütçesi:198.210 TL), Prof. Dr. Süleyman KORKUT, Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN, Öğr. Gör. Recai ARSLAN, Öğr. Gör. Sibel DİKMEN KÜÇÜK, Öğr. Gör. Selva SERTKAYA, (2020-2021)" sisteme yüklendi.
Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN
Öğr. Gör. Recai ARSLAN
Öğr. Gör. Sibel DİKMEN KÜÇÜK
Öğr. Gör. Selva SERTKAYA
15.05.2020 Toplantı Prof. Dr. Süleyman KORKUT DÜTAGAM'ın dörder aylık periyotlar halinde gerçekleşmesi planlanan kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri konuşuldu.
Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN
Prof. Dr. İdris ŞAHİN
Doç. Dr. Uğur HASIRCI
15.05.2020 Müdür Yardımcısı Ataması Dr. Çağlar AKÇAY Müdür yardımcılığına atandı.
28.05.2020 BAP Projesi Prof. Dr. Serkan SUBAŞI BAP Projesi "Tarımsal Atıklardan Elde Edilen Lignosülfonat Esaslı Akışkanlaştırıcının Geliştirilmesi ve Cam Elyaf Takviyeli Beton (GRC) Üzerine Etkileri, (Önerilen Proje Bütçesi:325.761,11 TL), Prof. Dr. Serkan SUBAŞI, Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ, Doç. Dr. Mehmet Emiroğlu, Doç. Dr. Özlem AKALIN, Öğr. Gör. Recai ARSLAN, Volkan ÖZDAL, (2020-2021)" revize edilerek sisteme yüklendi.
Öğr. Gör. Recai ARSLAN
30.05.2020 BAP Projesi Dr. Çağlar AKÇAY BAP Projesi "Tarımsal Atıklardan Kompost ve Yenilebilir Mantar (Pleurotus ostreatus) Üretimi, (Önerilen Proje Bütçesi:149.496 TL), Dr. Çağlar AKÇAY, (2020-2021)" sisteme yüklendi.
12.06.2020 Toplantı Prof. Dr. Süleyman KORKUT DÜTAGAM istişare toplantısı yapıldı.
Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN
Dr. Çağlar AKÇAY
Öğr. Gör. Recai ARSLAN
Öğr. Gör. Sibel DİKMEN KÜÇÜK
Öğr. Gör. Selva SERTKAYA
16.06.2020 BAP Projesi Dr. Çağlar AKÇAY BAP Projesi "Tarımsal Atıkların EPDM Kauçukta Karbon Siyahı ve Beyaz Dolgu Yerine Kullanılması, (Önerilen Proje Bütçesi:72.506,75 TL), Dr. Çağlar AKÇAY, Öğr. Gör. Recai ARSLAN, Öğr. Gör. Sibel DİKMEN KÜÇÜK, Öğr. Gör. Selva SERTKAYA, Yusuf GÜNER, (2020-2021)" sisteme yüklendi.
Öğr. Gör. Recai ARSLAN
Öğr. Gör. Sibel DİKMEN KÜÇÜK
Öğr. Gör. Selva SERTKAYA
Yusuf GÜNER
18.06.2020 Toplantı Prof. Dr. Süleyman KORKUT Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Geleneksel Türk Sanatları Bölümü hocalarıyla toplantı gerçekleştirildi.
Dr. Çağlar AKÇAY
Öğr. Gör. Ebubekir ALTIOK
Öğr. Gör. Sedat KAYA
18.06.2020 BAP Projesi Dr. Çağlar AKÇAY Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, "Çeşitli Tarımsal Atıklardan Yüksek Yoğunluklu Levha Üretimi Olanaklarının Araştırılması (Önerilen Proje Bütçesi:98.000.00 TL), Prof. Dr. Cengiz GÜLER, Prof. Dr. Cihat TAŞÇIOĞLU, Dr. Çağlar AKÇAY, (2020-2021)" ,sisteme yüklendi.
Haziran 2020 İşbirliği Protokolü - GP Tech A.Ş. ve Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak İşbirliği Protokolü imzalandı
Haziran 2020 BAP Projesi Öğr. Gör. Sibel DİKMEN KÜÇÜK Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, “Renklendirmek için Karbon Siyahının Kimyasal Modifikasyonu (Proje No: 2020.05.03.1073)”, devam ediyor. (2020-2021)
Haziran 2020 KOSGEB AR-GE Projesi Öğr. Gör. Sibel DİKMEN KÜÇÜK KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı, “Tarımsal atıklardan odun sirkesi eldesi, saflaştırılması ve zirai alanda kullanımı (3REXZ)”, devam ediyor. (2020-2021).
Haziran 2020 Teknopark Kontratlı AR-GE Projesi Öğr. Gör. Sibel DİKMEN KÜÇÜK

Düzce Teknopark Kontratlı Ar-Ge Projesi, “Tarımsal Atıklardan Aktif Karbon Üretimi”, devam ediyor. (2020).

Temmuz 2020BAP ProjesiDoç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN

Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, "Dış Mekân Süs Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otlara Karşı Bazı Bitkisel Atıkların Malç Olarak Kullanım Olanakları (Önerilen Proje Bütçesi:14.495,50 TL), Doç.Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN (Yürütücü), Salih İNAN (Araştırmacı) (03.08.2020 - 31.12.2021 (17 ay)" sisteme yüklendi.


Ağustos 2020BAP ProjesiDoç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN

Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, "Düzce İlinde Tıbbi Bitki Üretiminde Sorun Olan Yabancı Otlara Karşı Bazı Malç Materyallerinin Etkisi (Önerilen Proje Bütçesi:14.915,06 TL), Doç.Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN (Yürütücü), Yılmaz Burak BAYKAN (Araştırmacı) (01.09.2020 - 31.12.2021 (16 ay)" sisteme yüklendi.