Sağlık Bakanlığı Projeleri

TÜSEB Projesi

Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) müdür yardımcısı Doç Dr Çağlar AKÇAY yürütücülüğünde; Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve ALPAY ve merkezimiz personeli Öğr Gör Dr Faik CEYLAN ve Öğr Gör Recai ARSLAN hocalarımızın araştırmacı, Doktora öğrencisi Gizem CEYLAN’ın bursiyer olarak olarak yer aldığı "Tarımsal Atıklardan Üretilen Şitaki (Lentinus edodes) Mantarının Hepatoselüler Karsinomada c-Myc ve ARID2 Gen Bölgelerinin İfade Seviyeleri ile Deney Hayvanları Üzerindeki Anti-kanser Etkilerinin Belirlenmesi" başlıklı proje hazırlanarak Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)’na başvurusu yapılmıştır.