2022

A. Merkez Bünyesinde Gerçekleştirilen Çalışmalar

1. Mantar Kompostu ve İstiridye Mantar Üretim Çalışmaları

Mantar kompostu üretimi için öncelikle atık materyallerin (kayın talaşı, saman, fındık budama artığı, fındık zürufu, çeltik kavuzu, kahve) temini yapılmıştır. Daha sonra mantar kompostu hazırlama metoduna uygun bir şekilde sterilizasyon ve misel ekim işlemleri gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan mantar kompostu materyalleri mantar üretim laboratuvarına konulmuş ve belirli iklimlendirme koşullarında şapka çıkarana kadar beklemeye bırakılmıştır. Misel sarım işlemi gerçekleştikten sonra hasat işlemi gerçekleştirilmiştir. Hasadı yapılan mantarlar kurutularak paketlenmiştir.

 

2. Kompost Gübre Üretim Çalışmaları

Öncelikle Düzce ilinde bulunan bazı köylerden tarımsal atık olan fındık zürufları, budanmış fındık dalları, mısır sapları, çeltik kavuzu ve sığır gübresi, Düzce Üniversitesi yemekhanesinden ise sebze atıkları temin edilmiştir. Bu materyaller Merkez bahçesindeki kompost üretim ünitelerine belli oranlarda konulduktan sonra sulanarak fermente olması için beklemeye bırakılmıştır. Dönem içerisinde 1 m3 hacminde 10 adet ve 0.5 m3 hacminde 3 adet kompost ünitesinde farklı tarımsal atıklardan çeşitli kompostlar hazırlanmıştır. Periyodik olarak sıcaklık kontrolü, karıştırma ve sulama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Üretimi tamamlanan yaklaşık 1000 kg tarımsal kompost Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'ne teslim edilmiştir.

 

3. Evsel Atıklardan Organik Katı Gübre Üretimi

Düzce Üniversitesi yemekhanesinden temin edilen evsel atıklar (sebze, meyve, yumurta kabukları, vb.) blender ile parçalanarak ve kesilerek belirli bir boyuta getirildikten sonra ürün oluşması için laboratuvar ölçekli 8 litre kapasiteli kompost (organik gübre) üretim makinesine konulduktan sonra 2-3 gün içerisinde üretim gerçekleştirilmektedir. Elde edilen ürünler kurutulduktan sonra paketlenmiştir.

 

3. Malç Üretimi

Düzce ilinde bulunan bazı köylerden tarımsal atık olan fındık filizleri (ışkınları) ve mısır sapları temin edilmiştir. Bu materyaller önce kurutulmuş, daha sonra ise merkezimiz bünyesinde bulunan dal öğütme makinesinde öğütülerek belli boyutlara getirilmiştir. Öğütülmüş fındık filizlerinin bir kısmı el ile soyularak kabuksuz malç materyalleri elde edilmiştir. Sonuç olarak kabuklu ve kabuksuz fındık filizi malçları ve mısır sapı malçları üretilmiştir. Bu malçlar boyanarak paketlenmiş ve yaklaşık 80 kg malç Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'ne teslim edilmiştir.

 

5. Park ve Bahçelere Uygun Barınak ve Kuş Yuvası İmalatı Tasarım Denemesi

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi BAP projesi kapsamında yürütülmekte olup, projenin ihtiyaçları doğrultusunda malzeme alımları devam etmektedir.

 

B. Merkez Bünyesinde Gerçekleştirilen Etkinlik ve Ziyaretler

1. Çakırlar Ortaokulu Öğretmenleri ve Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyeleri Merkezimizdeki Mantar Üretim Laboratuvarını Ziyaret Ettiler (03.02.2022)

Çakırlar Ortaokulu öğretmenlerinin ve Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyelerinin 03.02.2022 tarihinde Merkezimizdeki Mantar Üretim Laboratuvarına yapmış oldukları ziyarette üretimden sorumlu Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar AKÇAY tarafından gerekli bilgiler verilerek fikir alış verişi gerçekleştirilmiştir.

 

2. Tıbbi Mantar Olan Shiitake (Lentinula edodes) Mantarı Hasadı Gerçekleştirildi (08.02.2022)

Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 08.02.2022 tarihinde yılın ilk tıbbi mantar hasadı gerçekleştirilmiştir.

 

3. Öğrencilere Mantar Üretimi ile İlgili Uygulamalı Eğitim Verildi (08.04.2022)

Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde eğitim görmekte olan öğrencilere Kültür Mantarı Dersi Uygulaması kapsamında merkezimiz bünyesinde bulunan Mantar Kompostu Hazırlama ve Mantar Üretim Laboratuvarları'nda Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar AKÇAY ve Öğr. Gör. Recai ARSLAN ile dersin sorumlu hocası Doç. Dr. Mesut YALÇIN tarafından uygulamalı eğitim verilmiştir.

 

4. Ziyaret (13.05.2022)

Düzce Hayalimiz Anaokulu kurucusu Fatma BAKAN, Rahmi BAKAN, Kurumsal İletişim Sorumlusu Sibel GÖKMENOĞLU ile Teknorot Otomotiv Ürünleri San ve Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Kağan GÜNVER, Global Satınalma Direktörü Ekrem SARI, İnsan Kaynakları ve Gelişim Sorumlusu Dilek ULU, Kurumsal İletişim Sorumlusu Elif SAĞLAM, İdari İşler Sorumlusu ALI YUKSEL 13 Mayıs 2022 tarih saat 14.00'da Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM)'ni ziyaret etmişlerdir.

 

5. DÜTAGAM Merkezimiz Çocuklara Yönelik Kompost Çayı Eğitimi Verdi (27.05.2022)

DÜTAGAM Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Z. Filiz ARSLAN ve Doç. Dr. Çağlar AKÇAY ile Öğr. Gör. Dr. Faik CEYLAN tarafından 27.05.2022 tarihinde Düzce Hayalimiz Anaokulu’ndaki çocuklara yönelik “Kompost Çayı Üretimi” konusunda uygulamalı eğitim verilmiştir.

 

6. Tıbbi ve Yenilebilir Mantar Üretimi Konularında Eğitim Verildi (28.06.2022)

Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi ve Yenilebilir Mantar Üretimi konularında eğitimlere destek vermeye devam ediyor. Merkezimiz bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren Mantar Kompostu Hazırlama ve Mantar Üretim Laboratuvarında Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yaz okulu eğitimi alan öğrencilere Kültür Mantarı Dersi Uygulaması kapsamında  Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar AKÇAY ve Öğr. Gör. Recai ARSLAN ile dersin sorumlu hocası Doç. Dr. Mesut YALÇIN tarafından uygulamalı eğitim verilmiştir.

 

7. İstiridye Mantar Hasadı (20.07.2022)

Düzce Üniversitesi Rektör Vekili Prof Dr İlhan GENÇ' rektör yardımcıları Prof Dr İdris ŞAHİN ve Prof Dr Mehmet Akif ÖNCÜ, genel sekreter Hasan Sadi ATEŞ, Çevre ve Sağlık Teknolojileri İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur HASIRCI, Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Haydar GÖKSU , Eczacılık Fakültesi dekanı  Prof.Dr. Ufuk KOCA ÇALIŞKAN, DAGEM müdürü Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU, İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Duygu ÖZDEMIR CÖMERT Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) istiridye mantarı hasadına teşrif etmişlerdir.

 

8. Ziyaret (31.08.2022)

Düzce Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Yusuf TAŞHAN, Düzce Gazeteciler Cemiyeti başkanı Erol TAYHAN, Düzce Aydınpınar Kaplanoğlu Alabalık Tesisleri sahibi Muammer KAPLANOĞLU, Konuralp Eski Belediye Başkanı Yusuf ERCAN ve Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Şerif DEMİR Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM)'ni ziyaret etmişlerdir.

 

9. Eğitim (31.08.2022)

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları projesi kapsamında İlköğretim ve Ortaokul Öğrencilerine Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (DÜTAGAM) uygulamalı mantar üretimi anlatıldı. Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar AKÇAY’ın eğitmen olarak görev aldığı eğitimde Öğr. Gör. Recai ARSLAN ile birlikte tarımsal atıklardan katma değeri yüksek tıbbi ve yenilebilir mantar üretimi aşamaları gösterildi. Eğitime Düzce Azmimilli Ortaokulu ve Düzce Çakırlar Ortaokulu olmak üzere 30 öğrenci katıldı. Eğitime Düzce İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar BİLİR, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Engin ASLANARGUN, Çakırlar Ortaokulu Müdürü Mehmet AKYILDIZ, TÜBİTAK 4004 proje denetçisi, proje uzmanları ve rehberleri eşlik etti. Eğitim sonunda öğrencilere hasat edilen mantarlardan hediye edildi.

 

10. Ziyaret (01.09.2022)

Bizim Düzce Gazetesi imtiyaz sahibi Yavuz ÇAKAR Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM)'mi ziyaret etmiştir.

 

11. Ödül (07.09.2022)

DÜTAGAM müdür yardımcısı Doç. Dr. Çağlar AKÇAY hocamızın çalışma ekibi içersinde yer aldığı aynı zamanda Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından desteklenen BAP projesi sonucunda müracaatı yapılan inceleme safhasındaki “Pleurotus Ostreatus Mantarı Yetiştiriciliğinde Kullanıma Uygun Bir Kompost Bileşimi” adlı patent başvurusu; ISIF'22 Uluslararası Buluş Fuarı'nda gümüş madalya aldı.

 

12. İstiridye Mantarı Hasadı (08.09.2022)

Kıymetli rektörümüz Prof. Dr. Nedim SÖZBİR ile Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörümüz Doç. Dr. Uğur HASIRCI Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) istiridye mantarı hasadına teşrif etmişlerdir.

 

13. İkili İşbirliği Ziyareti (09.09.2022)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj A.Ş. genel müdür danışmanı Sabit TUNÇEL ikili işbirliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM)'ni ziyaret etmiştir.

 

14. Ziyaret (09.09.2022)

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ hocamız ve dekan yardımcısı Doç Dr Hüseyin GÜNGÖR hocamız Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM)'ni ziyaret etmişlerdir.

 

15. Ziyaret (21.09.2022)

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) müdürü Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU, müdür yardımcısı ve Arıcılık Programı bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Münir UÇAK, Öğr. Gör. Dr. Emine SÖZNMEZ, Öğr. Gör. Merve KAMBUR ACAR ve uzman Biyolog Songül BİR Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM)'ni ziyaret etmişlerdir.

 

16. Ziyaret (07.10.2022)

Düzce Üniversitesi Deney hayvanları uygulama ve araştırma merkezi (DÜDAM) müdürü Doç. Dr. Merve ALPAY, müdür yardımcısı Doç. Dr. Pınar YILDIZ GÜLHAN, sorumlu yönetici Öğr. Gör. Ali GÖK, Öğr. Gör. Dr. Neslihan ŞİRİN ve Öğr. Gör. Kardelen KOCAMAN KALKAN Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM)'ni ziyaret etmişlerdir.

 

17. Toplantı (19.10.2022)

19 Ekim 2022 tarihinde Düzce Üniversitesi rektör danışmanı Doç. Dr. Cengiz TUNCER hocamızın makamında Düzce belediyesi başkan yardımcısı Barış BAYRAK, Park ve Bahçeler müdürü Beytullah YILMAZ, müdür yardımcısı Mücella ÖZTÜRK, peyzaj mimarı Didem CAN, DÜTAGAM müdürü Prof. Dr. Süleyman KORKUT ve müdür yardımcısı Doç. Dr. Çağlar AKÇAY ikili işbirliği konusunda neler yapılabileceğine dair verimli bir toplantı gerçekleştirdiler.

 

18. Eğitim (21.10.2022)

DÜTAGAM müdür yardımcısı Doç. Dr. Çağlar AKÇAY, 21-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Kastamonu ili Daday ilçesi Ballıdağ mevkiinde bulunan Iksir Resort Town Otelde düzenlenen 17. İksir Doğa ve Mantar Şenliğinde tarımsal atıklardan tıbbi ve yenilebilir mantar yetiştiriciliği adlı sunum gerçekleştirmiştir. Doç Dr Çağlar AKÇAY sunumunda, katılımcılara hangi mantar türlerinin kültür ortamında yetiştirilebileceği ile tarımdal atıklardan tıbbi ve yenilebilir mantarların yetiştirme teknikleri hakkında detaylı bilgi aktarmıştır. Etkinliğe başta İstanbul ve Ankara olmak üzere  birçok ilden 100'e yakın mantar toplama ve yetiştirmeye meraklı doğa sever katılmıştır.

 

19. İkili İşbirliği Ziyareti (25.10.2022)

DÜTAGAM müdürü Prof. Dr. Süleyman KORKUT müdür yardımcıları Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN ve Doç. Dr. Çağlar AKÇAY; Düzce Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürü Nurhan KARTAL'ı bakanlık projeleri konusunda işbirliği maksadıyla ziyaret etmişlerdir. Görüşmede Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü personelleri Çevre mühendisi Özlem ANAKAN ve çevre mühendisi Selin Ece YERLİ hazır bulundular.

 

20. Ziyaret (26.10.2022)

Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (TIBMER) (Dr. Öğr. Gör. Cansu ALTUNTAŞ, Dr. Öğr. Gör. Abidin GÜMRÜKÇÜOĞLU, Öğr. Gör. Kamil ÖZTÜRK, Öğr. Gör. Deniz CANBOLAT, Öğr. Gör. Mesut NAMLI), Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Doç. Dr. Aşkın GÖKTÜRK), Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEKMER) (Doç. Dr. Mustafa Kemal GÜMÜŞ), Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Dr. Öğr. Gör. Emine YAZICIOĞLU), Artvin Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Programı (Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Nigar BOZKUŞ), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı (Dr. Öğr. Üyesi Onur Gökhan YILDIRIM), Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı (Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ), Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Botaniği Anabilim Dalı (Arş. Gör. Şevval SALİOĞLU) personellerinden oluşan 12 kişilik bir heyet ve Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (ULİSAM) başkanı Mustafa MURAT; Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM)'ni ziyaret etmişlerdir. Düzce Üniversitesi rektör danışmanı Doç. Dr. Cengiz TUNCER hocamız da heyet ile birlikte merkezimize teşrif etmişlerdir. ​ ​​ ​

 

21. İkili İşbirliği Ziyareti (27.10.2022)

Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ufuk KOCA ÇALIŞKAN, Gazi Üniversitesi Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Güray UYAR ve Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Maarif Müfettişi Fatih ÖNCÜ; Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM)'ni ziyaret etmişlerdir.

 

22. Eğitim (27.10.2022)

Düzce Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı ikinci sınıf öğrencileri Odun Patolojisi dersi uygulaması için Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM)'ni ziyaret etmişler ve müdür yardımcısı Doç. Dr. Çağlar AKÇAY hocamızdan uygulamalı eğitim almışlardır.

 

23. Ziyaret (01.11.2022)

Kızılcahamam belediyesi sıfır atık tesisi ziyaretine Dütagam müdürü Prof. Dr. Süleyman KORKUT, müdür yardımcısı Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN, müdür yardımcısı Doç. Dr. Çağlar AKÇAY ile Dr. Öğr. Gör. Faik CEYLAN; Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler müdür yardımcısı Mücella ÖZTÜRK ile peyzaj mimarı Didem CAN; Düzce Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürü Vekili Mustafa BİLGİ, Çevre Mühendisi Özlem ANAKAN ve Çevre Mühendisi Selin Ece YERLİ katılmışlardır.

 

24. İkili İşbirliği Ziyareti (11.11.2022)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. genel müdür danışmanı Sabit TUNÇEL; üretim planlama ve geliştirme müdürü Tuncay AKGÜN ve üretim planlama ve kontrol şefi Caner ALTUNTAŞ ikili işbirliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM)'ni ziyaret etmiştir.

 

25. İkili İşbirliği Ziyareti (26.12.2022)

İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. genel müdürü Ali SUKAS, genel müdür yardımcısı İsmail AKYOL, genel müdür danışmanı Sabit TUNÇEL ile üretim planlama ve geliştirme müdürü Tuncay AKGÜN ikili işbirliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM)'ni ziyaret etmiştir.