Yayınlar

Sıra No

Yazarlar

Makale Başlığı

Dergi

Cilt/Sayı/Sayfa

Tarih

1

Öğr. Gör. Dr. Faik CEYLAN

Effects of composts obtained from hazelnut wastes on the cultivation of pepper (Capsicum annuum) seedlings

Scientific Reports

14:3019

2024

2

Doç. Dr. Çağlar AKÇAY

Öğr. Gör. Dr. Faik CEYLAN

Öğr. Gör. Recai ARSLAN

Production of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) from some waste lignocellulosic materials and FTIR characterization of structural changes

Scientific Reports

13(1):12897

2023

3

Alperen ÜNLÜ

Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN

Öğr. Gör. Recai ARSLAN

Öğr. Gör. Dr. Faik CEYLAN

Ülkesel ve Bölgesel Ölçekte Türkiye’nin Bitkisel Atık Miktarları

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

1(1):26-37

2023

4

Doç. Dr. Mesut YALÇIN

Doç. Dr. Çağlar AKÇAY

Gonca DÜZKALE SÖZBİR

Meşe, Kayın Odunu ve Fındık Kabuğu Atıklardan Lentinus edodes (Şitaki) Mantarı Üretimi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

8(3):2051-2061

2020