İç Kontrol

5018 sayılı Kanunun 55’inci maddesinde; İç Kontrol, “idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır.

Kamu Hizmet Standartları

Hizmet Envanteri

Hassas Görev Envanteri

Hassas Görev Tespit Formu

Hassas Görev Listesi

Hassas Görevler (Eski)

Kamu İç Kontrol Standartları

İç Kontrol Standartları Afişi

İç Kontrol Nedir?

Risk Yönetimi Nedir?

Hassas Görev Nedir?

İç Denetim Nedir?