MYO Yönetim Kurulu

DüZCE ÜNİVERSİTESİ
KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM KURULU
 Öğr. Gör. Hüseyin AYDIN  Başkan Müdür
 Öğr. Gör. Ali KURU Üye Müdür Yardımcısı 
 Öğr. Gör. İhsan Korhan BAŞER Üye Müdür Yardımcısı 
 Prof. Dr. Haydar GÖKSU Üye Öğretim Üyesi
 Doç. Dr. Murat AKGÜL Üye Öğretim Üyesi
 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BAYRAKTAR Üye Öğretim Üyesi