Lojistik

Program Hakkında

Lojistik Programının temel hedefi, işletmelerde malzemelerin, parçaların ve mamullerin stratejik bir biçimde akışının sağlanması, depolanması ve kontrol edilerek iyileştirilmesinin hedeflendiği bir sistemin yönetilebilmesi için; lojistik konusunda Türkiye'nin değişen ve gelişen koşullarına uygun, mezun olduğu andan itibaren sektörün her kolunda yer alabilecek kalifiye elemanlar yetiştirmektir. Lojistik Programı, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini bağlı olduğu Meslek Yüksek Okulu ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Program sahip olduğu öğretim elemanı kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır. Sektörün ihtiyaçları yönünde hazırlanmış olan dersler, bilgisayar laboratuvarı ile desteklenmiş modern sınıflarda yapılmaktadır. Ayrıca ders programında tüm taşıma türleri (karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve iç suyolu taşımacılığı) ile ilgili içeriğe sahip sürekli güncel gelişmelerle desteklenen, sektöre yönelik dersler bulunmaktadır. Lojistik programındaki 30 günlük staj uygulaması, öğrencilerin henüz eğitim öğretim sürecindeyken piyasa koşularına adaptasyonunu sağlamakta ve mesleki yeterliliklerini artırmaktadır.

Amaç

Son yıllarda ülkemizde ciddi bir büyüme gösteren lojistik sektörünün eğitimli çalışan ihtiyacı da hızla büyümektedir. Ancak henüz bu ihtiyaca tam olarak cevap verebilecek yeterlilikte eğitim altyapısı bulunmamaktadır. Lojistik programı, bu alandaki yetişmiş ve eğitimli işgücü ihtiyacını karşılayarak ekonomik büyüme sürecine oldukça önemli boyutta katkı sağlayacaktır.

Gelişen teknolojinin endüstriye uygulanmasında, teknik ve sosyal birçok niteliğe sahip eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Lojistik Teknikerleri, üretim, enerji ya da hizmet sektöründe, işçilerle mühendisler ve yöneticiler arasında ara eleman olarak her safhada çok önemli yerler almaktadırlar. Üretim için; malzeme, üretim imkânları, insan bileşiminin zamanında bir araya getirilmesi, üretimi yapılan ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılması faaliyetleri içerisinde, bu program mezunlarının istihdamında çok geniş imkânlar vardır.

Hedef

Ülkemizde özellikle hizmet ve üretim alanında lojistik süreçler için gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücü boşluğunun doldurulması, çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde ara eleman yetiştirilmesidir.

Eğitim Dili

Türkçe

Bölüm iletişimi için: lojistik.kmyo@duzce.edu.tr

       

LOJİSTİK ÖĞRETİM PLANI      LOJİSTİK DERS İÇERİĞİ      STAJ DEFTERİ

Detaylı Bİlgi İçin Tıklayınız (Eğitim Bilgi Sistemi)