Harita ve Kadastro

Program Hakkında

Harita ve Kadastro Programı, 2010-2011 akademik döneminde uygulanmaya başlayan İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) projesi kapsamında, bilimin evrensel ilkeleri, Avrupa Birliği ve Yükseköğretim yeterlikler çerçevesi, mesleki ve teknolojik gelişmeler ile Yükseköğretim Kurumları’nın ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanmıştır. Programda uygulanan meslek dersleri, modüller ve seçmeli dersler belirlenirken; sektör talepleri, bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrenci yönelimleri ve talepleri dikkate alınmıştır.

Ülkemizin kadastrosunun tamamlanması ya da kadastrosu önceden tamamlanan alanların yeniden güncellenmesi çalışmalarının öncelikli olarak gündeme alındığı bu günlerde Harita ve Kadastro Teknikerliği mesleğine olan ihtiyacı öne çıkarmaktadır. Yine bu günlerde uygulamaya girecek olan yüzlerce lisanslı harita bürolarında, yasal olarak en az iki Harita ve Kadastro Teknikerinin çalıştırılacak olması da bu mesleği önemli yapmaktadır. Buna göre arazi bilgi ve dokümanlarının hazırlanması, hazırlanan projelerin araziye uygulanmasında Harita ve Kadastro Teknikeri görev almaktadırlar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Belediyeler gibi çok sayıdaki kamu kuruluşu ile tüzel kurumların neredeyse tamamında istihdam imkanı vardır.

Harita ve Kadastro sektörünün ülkemizde ve özellikle Doğu, Güneydoğu Bölgelerinde gelecek on yıl içinde önemli teşvikler ve yatırımlar olacağı, tüm yatırımların haritacılık faaliyetleriyle bağlayacağı göz önüne alındığında, buna bağlı olarak da istihdamda yoğun bir artış görüleceği tahmin edilmektedir.

Programın hedefi, Arazi içerikli projelere altlık olan her ölçek de haritaların üretimi, projelerin etüt ve uygulamalarını gerçekleştiren, kent ve imar planlarının projelendirilmesinde ve uygulanmasında yer alacak harita mühendisi ve teknisyenleri arasında ilişki kuran teknik elemanları yetiştirmektir.

Programı meslek liseleri “Harita ve Kadastro” mezunları ve lise mezunu hem arazi hem de büroda çalışmayı seven tüm öğrenciler tercih edebilirler. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının; Harita ve Kadastro alanlarından mezun olanlar, Harita ve Kadastro Programı’na “Sınavsız Geçişler” yerleşebilirler.

Öğrencilerimiz 2 yılsonunda 120 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik, uygulamalı, zorunlu, mesleki ve seçmeli olup, Arazi ile ilişkili olarak her türlü harita sistemlerinin planlanması, yürütülmesi, sunulması, haritalardan proje üretilmesi ve araziye uygulanması eğitimlerine yönelik dersler verilmektedir. Uygulamalar ve stajlar da bölgedeki harita ve kadastro müdürlükleri ve özel harita ve kadastro firmalarından destek alınmaktadır.

Amaç

Değişen bilim, teknoloji, Arazi içerikli projelere altlık olan her ölçek de haritaların üretimi, projelerin etüt ve uygulamalarını gerçekleştiren, kent ve imar planlarının projelendirilmesinde ve uygulanmasında yer alacak harita mühendisleri ve teknisyenleri arasında ilişki kuran teknik elemanları yetiştirmektir.

Hedef

Harita ve Kadastro alanında eğitimin önemini artırmak ve diğer disiplinlerle ilişkilerine dair bilinç oluşturmak Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen, Sayısal düşünme yeteneğine sahip, İş birliğine açık ve grup çalışmalarında uyumlu, Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen ve etkin iletişim becerilerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi 

Eğitim Dili

Türkçe

 

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız (Bologna Bilgi Sistemi)