Acil Durum ve Afet Yönetimi

Program Hakkında

Düzce ilinin nüfus bakımından ikinci büyük ilçesi olan Kaynaşlı, 12 Kasım 1999 Düzce-Kaynaşlı Depremi’nin merkezinde yer almış, ağır can ve mal kaybına uğramıştır. İlçede iyileştirme ve yeniden yapılandırma çalışmaları depremin hemen ardından başlatılmış ve kamu kurumlarının, sivil ve özel kuruluşların desteğiyle kesintisiz sürdürülmüştür. Bilimsel-teknik destekle sürdürülmesi gereken bu çalışmalar, süreç içerisinde Kaynaşlı’da bir yüksek öğretim kurumunun gerekliliğine de işaret etmiştir.

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu (KMYO), 2008-2009 öğretim yılında özellikle afet sonrası ilçenin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygunluğu titizlikle belirlenen Ön Lisans programları ile eğitime açılmış ve kuruluşundan itibaren başta Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü olmak üzere eğitim programlarını, acil durum ve afet yönetimi bilgi ve gerekleriyle birlikte ele almıştır.

KMYO bilimsel ve uygulamalı çalışmalarında, ilçenin mülki ve yerel yönetim birimleri,  meslek ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, bilimsel ve teknik veri ve uygulamalardan yerel olarak afet risklerinin değerlendirilmesi, afet risk ve zarar azaltma önlemlerinin geliştirilmesi, afete hazırlık ve dayanıklılığın güçlendirilmesi konularında yerleşime fayda sunmaktadır. KMYO, kuruluşundan bugüne acil durum ve afet yönetimi konusunda ülke düzeyinde ve uluslararası çeşitli akademik temas, tecrübe ve işbirliklerinden de yararlanmıştır.

Bu çerçevede, Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde Acil Durum ve Afet Yönetimi programının açılması, mevcut çalışma ve faaliyetlerin, yerel ve bölgesel olarak daha kapsamlı, daha etkili ve kalıcı katkılara dönüşmesi ve ülke düzeyinde yaygınlaştırılması bakımından belirleyici bir önem taşımaktadır. KMYO Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı’nın açılması ile afet tehlike ve risk değerlendirme, risk ve zarar azaltma, afete hazırlık, afete müdahale ve iyileştirme çalışmaları çerçevesinde acil durum ve afet planlaması, olay yeri yönetimi, koordinasyon, lojistik birimleri başta olmak üzere acil durum ve afet yönetiminde etkin görev alabilecek teknik bilgiye ve uygulama deneyimine sahip ara elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Amaç

Ülkemizde acil durum ve afet yönetiminde etkin görev alabilecek teknik bilgiye ve uygulama deneyimine sahip ara elemanların yetiştirilmesidir.

Programın Açılış Gerekçesi  

Ülkemizin acil durum ve afet yönetimi alanında ihtiyaç duyduğu teknik uygulama, sevk ve idare, iletişim, koordinasyon, organizasyon bilgi ve becerisine sahip, donanımlı ara eleman ihtiyacının karşılanmasıdır.

Program

Yükseköğretim Kurulu’nun Meslek Yüksekokullarında program açma teklifinde bulunabilmesi için getirdiği şart ve programda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sorunsuz yürütülebilmesi amacıyla 4 (Dört) öğretim elemanı kadrosuda doldurulmuştur.

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER

-Program öğrencilerinin yatay ve dikey geçişleri YÖK’ün mezuniyet tarihlerindeki ilgili mevzuatı doğrultusunda mümkün olacaktır. 2019 yılı itibarıyla ön lisans mezuniyet alanlarına göre Acil Durum ve Afet Yönetimi programı mezunlarının Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek geçiş yapabileceği lisans programları şunlardır:

-Acil Yardım ve Afet Yönetimi

-Hemşirelik

-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız (Bologna Bilgi Sistemi)