Sınav Kuralları

 

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 • Öğrenciler, sınav programı ilan edildikten sonra sınavların hangi gün, saat ve sınıfta olacağının takibinden kendileri sorumludur. Sınav başlamadan on dakika önce sınav salonunda (sınıfta) bulunmaları esastır. Yanlış sınava veya belirlenmiş olan sınıf dışında başka bir yerde sınava girmek sınavın geçersiz sayılmasına sebep olur.
 • Öğrenciler, ilan edilmişse sınıf oturma düzenine göre yoksa sınıfta aralıklı ve düzenli oturmalıdır. Gözetmenler gerektiğinde oturma düzeninde değişiklik yapabilirler. Öğrencilerin sınav boyunca sınav sorumlusu/ gözetmenini yer değişikliği isteklerine uymaları gerekmektedir.
 • Öğrencilerin sınavdan önce salona gelmeleri esas olmakla birlikte geçerli bir sebepten dolayı sınavların ilk 15 dakikası içinde sınav salonuna geç gelenler,  sınav sorumlusunun onayı ile sınava alınabilir. Sınav başladıktan sonra sınav salonundan şu ya da bu sebeple bir öğrenci çıkmışsa, 15 dakika geçmemiş olsa bile sınav salonuna öğrenci kesinlikle alınamaz.
 • Sınava katılan her öğrenci nüfus cüzdanını / T.C. kimlik kartını ve öğrenci kimlik kartını (öğrenci kimlik kartını kaybedenlerin Öğrenci İşleri Biriminden alacakları öğrenci belgesini) yanında bulundurmakla yükümlüdür.
 • Sınav kâğıtları üzerinde yer alan “İsim-Soyisim ve Öğrenci Numarası” sınav başlamadan önce, yalnızca tükenmez veya dolma kalem ile doldurulmalıdır.
 • Sınav süresince cep telefonunuz kesinlikle KAPALI durumda bulunmalı ve telefonlar görünmeyen bir yerde muhafaza edilmelidir (Cep telefonunun sessiz vb. konumda bulunması sınav kurallarına aykırı olup sınav esnasında üzerinde cep telefonunu bulunduran öğrenci(ler) tutanakla tespit edilip haklarında işlem başlatılacaktır). Cep telefonu ile ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
 • Sınav sorumlusu/gözetmeni öğretim elemanları, gerekli gördükleri takdirde sınav öncesinde veya sınav anında, söz konusu cep telefonlarını öğrencilerden toplama ve sınav sonuna kadar muhafaza etme hakkına sahiptirler.
 • Sınavlarda kullanılacak hesap makineleri, sadece sınavın gerektirdiği kadar işlemi yapacak özellikleri bünyesinde barındırmalıdır. Data bank vb. gelişmiş bilgi depolama ve işlem yapabilme özellikleri olan makineler, grafik çizmek vb. nitelikleri taşıyan ileri düzey hesap makineleri ve cep bilgisayarlarının kullanılması, aksi belirtilmediği sürece yasaktır.
 • Sınav başlangıcından itibaren sınav sorumlularının/ gözetmenlerinin her türlü uyarısı öğrenci tarafından dikkate alınmalıdır.
 • Sıra, duvar vb. zeminler üzerinde bulunan sınavla ilgili yazılardan ve sıra altındaki /etrafındaki belgelerden o sırada sınava giren öğrenci sorumludur. Öğrenci sınava başlamadan önce sırasını ve çevresini kontrol etmeli, böyle bir durum varsa bu yazıları silmeli ve sınav başlamadan önce gözetmenleri bilgilendirmelidir. 
 • Öğrencilerin sınav esnasında sıranın üzerinde, altında veya kitap gözlerinde, söz konusu sınavla ilgili veya ilgisiz herhangi bir kitap, doküman, ders notu vb. materyalleri bulundurmaları (açık düzen sınavlar hariç) yasaktır. Bu sebeple, bahsi geçen materyaller sınav öncesinde sınav gözetmenlerinin göstereceği yerlere bırakılmalıdır.
 • Sınav başlamadan önce sınavda ihtiyaç duyabileceğiniz kalem, silgi, cetvel, hesap makinesi, tablolar vb. araç ve gereçleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sınav esnasında herhangi bir araç gerecin ortak kullanımı yasaktır.
 • Öğrencilerin sınav süresince gözetmenler ile konuşmaları ve ilgisiz soru sormaları yasaktır.
 • Sınav esnasında, sınav düzenini bozucu davranışları gösteren, uyarılara rağmen bu davranışları sürdüren, sınav esnasında kopya çeken veya çekmeye kalkışan öğrencilerin bu tip eylemleri gözetmen(ler) tarafından tutulacak bir tutanak ile belgelenir ve söz konusu öğrenci/ öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatılır.
 • Sınav bitiminde öğrenciler sınav kâğıtlarını, sınav sorumlularının/ gözetmenlerinin belirttiği düzende teslim etmeli ve sessiz bir biçimde sınav salonundan ayrılmalıdırlar.
 • Öğrencilerin sınav yapılan dersliklerin önünde beklemesi, konuşması veya gürültü yapması yasaktır.


Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz.

 

MÜDÜRLÜK