Çevre Koruma ve Kontrol

Program Hakkında

Çevre Koruma ve Kontrol Programı, 2009-2010 akademik döneminde, Ülkemizde, bölgemizde bulunan Sanayii kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda ve şu an çevremizde var olan ve son yıllarda artmakta olan çevre sorunlarının çözümü ya da ileride olabilecek olası çevre problemlerine çözüm yolu arayabilecek, konusunda uzmanlaşmış, dinamik, kültürlü, aktif ve araştırmacı gençler yetiştirmek ve bu konuda gerekli olan ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. 

Doğal kaynakların verimliliklerinin korunması, çevrenin insan sağlığına ve refahına uygun bir biçimde düzenlenmesi konularında çevre mühendisine yardımcı olarak çalışan kişi olarak tanımlanmaktadır. Çevre teknikeri ile ilgili olarak toplumumuzda, çevre düzenlemesi, peyzaj gibi çalışmalar yürüttükleri algısı vardır. Ancak, Çevre Teknikeri, içme sularının temini, arıtılması, atıksuların arıtılması, arıtma tesislerinin işletilmesi, laboratuvarda su/atıksu/hava kirliliği ile ilgili ölçümlerin yapılması gibi çalışmaları yürütmektedir. Bu anlamda, gün geçtikçe artan Sanayileşme, Çevre Teknikerlerinin istihdam olanaklarını artırmıştır. 2009 yılında ilk öğrencilerini alan bölümümüz, Düzce Üniversitesi bünyesinde çevre konusunda faaliyet veren ilk Yükseköğretim kurumudur. Bölgede 300’e yakın Sanayii kuruluşunun bulunması bölümün açılmasında büyük etken olmuştur. Bölümden mezun olan öğrencilerimizin oldukça fazla iş bulma imkanı bulunmaktadır. Bunları sıralayacak olursak, KPSS sınavında başarılı olmaları durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda ve Bakanlığa bağlı İl Müdürlüklerinde, Üniversitelerde, Belediyelerde; Laboratuvar bilgileriyle donanarak Atıksu, İçme suyu, hava kirliliği, gürültü kirliliği vb. alanlarda ölçüm yapan özel akredite laboratuvarlarda, Çed raporu hazırlayan ve danışmanlık yapan şirketlerde, AutoCad, WaterCad, StormCad, SewerCad gibi programları öğrenerek altyapı projelendirme şirketlerinde; Çevre kirliliği analiz cihazlarını (HPLC, GC-MS, NMR vb.) satan şirketlerin tanıtım ve pazarlama departmanlarında, Atık/atıksu oluşturan her Sanayii kuruluşunda Çevre birimlerinde iş bulma imkanları oldukça fazladır. Bunların yanısıra ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 konularında yeterliliklerini tamamlamaları durumunda şirketlerin kalite birimlerinde kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Oldukça geniş çalışma alanı bulunan Çevre Teknikerlerimiz 2 yılı bitirdikten sonra, kariyer imkanlarını devam ettirmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Çevre mühendisliği, Kimya, Biyoloji lisans programlarına dikey geçiş yapabilme imkanına sahiptirler.

Programda zorunlu ve seçmeli dersler belirlenirken; sektör talepleri, bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrenci yönelimleri ve talepleri dikkate alınmıştır. Öğrencilerimiz, 2 yıl sonunda 120 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik, uygulamalı, zorunlu ve seçmeli olup, çevre kimyası, arıtma tesislerinin işletimi, hava kirliliği kontrolü gibi mesleki dersler almaktadırlar. Alanları ile ilgili uygulamaları ve stajları resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile yapılan protokoller kapsamında gerçekleştirmektedirler.

Programın en önemli özelliği özellikle Çevre Bilgisi ve Uygulamaları dersi ile sürekli bir Sanayii kuruluşu ziyaret edilerek alanlarıyla ilgili aldıkları derslerin mesleki uygulamalarını görmelerinin sağlanmasıdır. Bunun yanında, Düzce’de bulunan fabrikalarla imzalanan protokoller kapsamında başarılı öğrencilerimize burs, staj ve mezuniyetleri durumunda da iş imkanı sağlanmaktadır.

Programın hedefi, Çevre Koruma ve Kontrol Programı şu an çevremizde var olan ve son yıllarda artmakta olan çevre sorunlarının takibi, değerlendirilmesi, çözümler üretilmesi ve ileride olabilecek olası çevre problemlerine alternatif çözüm yolları arayabilecek, alanında uzmanlaşabilecek, çevre mühendisliği uygulamalarında çevre mühendisi ile uyum içerisinde çalışabilecek mesleki teknik eleman yetiştirmektir. 

Amaç

Çevre kirliliğine yol açan etkenlerin belirlenmesi, çevrenin bozulmadan korunmasına yönelik araştırma ve incelemelerin neler olduğu, çevre sorunları ile ortaya çıkan problemlerin sağlık, sosyal ve kültürel yönleri ile nasıl incelendiği ve bu problemlerin çözümünde en uygun yöntemlerin gösterilmesi; gelişen teknoloji ve neden olduğu kirlenme ile ilgili yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek, ülkemizin çevre standartlarına uygun kullanım, arıtma, geri kazanma, depolama, taşıma ve inceleme konularında yetkin, çevre kirliliği analizlerini yapabilen ara kademe elemanı yetiştirmektir.

Hedef

Çevre yönetim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi, doğal ve insan yapımı çevrenin korunması ve geri kazanımı; atık su toplama, arıtma ve alıcı ortama verme konularındaki her tür tesislerin tasarım ve planlama; hava, su, toprak gibi farklı çevresel kesimlerden numune alım, analiz ve değerlendirme çalışmaları; endüstriyel kirlenmenin önlenmesi ile ilgili ısıtma sistemi ve yakıt seçimi, baca gazlarının arıtımı tasarım; altyapı teknolojisi olarak isimlendiren her türlü şehirsel ve endüstriyel alanlara su temini, su iletimi, su dağıtımı ve su arıtımı konularında, tasarım planlama yapabilen teknik ara elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Dili

Türkçe

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız (Bologna Bilgi Sistemi)