2024 YILI YAZ STAJI

 

 ÖNEMLİ

1- 2024 yılı yaz staj başvuru evrakları teslimi İşletme, devlet katkısı almak istemiyor ise KMYO-FORM- 026 (KMYO-FR026) doldurarak (Lojistik Programı öğrencileri staja başlamadan önce mutlaka KMYO-FR-028 formunu program staj koordinatörüne onaylatmalıdır.) Staj başlangıç tarihinden en geç 7(yedi) gün önce staj evraklarının Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Öğrenci İşleri Birimine elden olacak şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. Sitemizde yer alan staj tarihlerinde staja başlayacak olan öğrenciler evraklarını başlangıç tarihinden 7 gün önce muhasebe ve öğrenci işleri birimine ulaştırmaları zorunlu olup bu tarihlerden sonra getirilen evraklar işleme alınmayacaktır.

01/07/2024 Tarihinde staja başlayacak olan öğrencilerin son evrak getirme tarihi ; 24/06/2024

05/08/2024 Tarihinde staja başlayacak olan öğrencilerin son evrak getirme tarihi ; 29/07/2024

2- İşletme öğrenciye ücret ödeyip devlet katkısı almak istiyor ise; 

İşletme sözleşmede belirtilen unsurlara riayet ederk öğrenciye stajı karşılığı ücret ödeyerek; devle katkısı talep etmesi durumunda mutlaka aşağıda yer alan Staj Kabul ve Sözleşme Formunu doldurması gerekmekte olup; ücret ödemesini öğrencinin dekontla meslek yüksekokulumuz muhasebe birimine bidirmesi gerekmektedir.

3- Staj yeri bulma sorumluluğu öğrencidedir. Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları iş yerinin çalışma kurallarına, disiplin ve iş emniyetine uymak zorundadır. İşletmelerdeki her türlü mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlü olup doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.

4- Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde, stajı eksik olan veya yaptığı stajda başarısız görülen öğrenciler, stajlarını tamamlayana kadar mezun olamazlar ve her kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Stajını tamamlayan öğrencilerin mezuniyet tarihi, EDE/stajının değerlendirilmesinin ilanını takip eden ilk iş günüdür.

5- Staj yerleri daha önceden belirlenmiş ve birimleri tarafından onaylanmış öğrencilerin, staj yerlerini birimlerinin haberi olmadan değiştirmeleri halinde yapmış oldukları staj geçersiz sayılır.

6- Yaz okuluna katılan öğrenciler, yaz okulu ders eğitim-öğretim süresinde staj yapamaz.

Lojistik Programı öğrencileri işlem basamakları için tıklayınız.

Zorunlu Staj Uygulaması Kurum Yazısı için tıklayınız.

STAJDAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

 1 - Zorunlu Staj Başvuru Formları İŞ YERLERİNE doldurulduktan sonra, formlar önce ilgili Program Koordinatörüne imzalatılır. Program koordinatörleri staj formlarını kontrol edip uygun bulduğu takdirde en geç staj başlangıç tarihinden 7 gün önce Yüksekokulumuz Muhasebe birimine teslim etmelidirler. Staj sırasında üniversitemiz tarafından yapılacak sigorta işlemlerinin sağlıklı ürütülebilmesi için yukarıda belirtilen son evrak getirme tarihlerine uyulması önem arz etmektedir.

Staj yapılabilecek tarihleri aşağıda listelenmiştir.

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
01.07.2024 12.08.2024
05.08.2024 16.09.2024

Staj Başvuru Formu(KMYO-FR-026) için tıklayınız.

Lojistik programı staj formu(KMYO-FR-028) için tıklayınız.

!!! İşletme, devlet katkısı almak istemiyor ise KMYO-FR-026 doldurarak muhasebeye teslim etmeniz yeterlidir. Staj Kabul ve Sözleşmesini doldurmaya gerek yoktur.

 İşveren Ücret Durumu  Devlet Katkısı  Doldurulacak Form
 Kamu Kurumu  Veriyor  Yararlanamaz  KMYO-FR-026
 Kamu Kurumu  Vermiyor  Yararlanamaz  KMYO-FR-026
 Özel Sektör  Veriyor  Yararlanmak istiyor  Staj Kabul ve Sözleşme Formu
 Özel Sektör  Veriyor  Yararlanmak istemiyor  KMYO-FR-026
 Özel Sektör  Vermiyor  Yararlanamaz  KMYO-FR-026

2- İşletme öğrenciye ücret ödeyip devlet katkısı almak istiyor ise:

Staj Kabul ve Sözleşme Formunun ilgili yerleri doldurulduktan sonra öğrenci, işveren, danışman, bölüm başkanı ve yüksekokul müdürü tarafından imzalandıktan sonra muhasebe birimine teslim edilecektir. Staj Kabul ve Sözleşme Formu için tıklayınız. (İşletme, devlet katkısı almak istemiyor ise bu form doldurulamayacaktır.)

Not: Staj evraklarını eksiksiz olarak kargo ve posta yoluyla (belirtilen başvuru tarihleri içerisinde meslek yüksekokulumuza ulaşması sorumluluğu öğrenciye aittir.) ulaştırmak isteyen öğrencilerimizin taahütname formunuda (form için tıklayınız) doldurarak göndermesi gerekmektedir.

 Dikkat Edilecek Hususlar

A- Staj kabul ve sözleşme formu 3 nüsha (3 takım) olarak işletmede, öğrencide ve meslek Yüksekokulunda kalacak şekilde düzenlenmelidir.

B- Staj kabul ve sözleşme formunun her sayfasında öğrencinin, işletmenin ve staj koordinatörünün parafı bulunmalıdır.

C- İşletme tarafından ödenecek ücret öğrencinin banka hesabına yatırılmalıdır.

D- İşletme tarafından öğrenci adına yatırılan staj ücreti dekontu muhasebe birimine elden teslim edilmelidir. (dekont içeriğinde mutlaka öğrenci hesap numarası, öğrencinin adı-soyadı, yatırılan tutar ve staj ücreti ifadesi yazılmalı).

E- Tüm evrakların asıllarıyla işlem yapılmaktadır. Kargo, faks vb. ile işlem yapılamamaktadır. 

F- Kamu kurum ve kuruluşları devlet katkısından faydalanamamaktadır. (Kamu Bankaları, Belediyeler vb.)

G- Ulusal Staj Seferberliği kapsamında teklif alan öğrencilerimiz en erken staj başlangıç tarihine ve staj tarih aralıklarına dikkat etmeleri, aksi durumda program staj koordinatörleri ile iletişime geçmeleri ve meslek yüksekokulumuz muhasebe biriminden bilgi almalarını tavsiye ederiz. 

H- İşletmelerin burada sıralanan belgeler dışında belge talepleri olabilmektedir. Mutlaka staj yapılacak işletmeden  staj  ile ilgili evrak taleplerini staja gitmeden önce bilgi alarak tamamlayınız.

 STAJ SÜRESİNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

1- Staj defteri devam çizelgesi günlük olarak doldurularak, iş yeri sorumlusuna imzalatılacaktır.

2- İzinsiz ve mazeretsiz olarak 3 gün üst üste devamsızlık yapan ya da staj dönemi boyunca staj süresinin % 10’u oranında devamsızlık yapan stajyer öğrencinin stajına son verilir. Yani 30 iş günü süren stajda öğrenciler en fazla 2 gün devamsızlık yapabilir.

Staj dosyası için tıklayınız.

STAJDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

1- Staj dosyaları öğrenciler tarafından muhafaza edilip staj mülakatında ilgili Bölüm Başkanlıkları tarafından teslim alınır.

    Mülakat Tarihi: Bölüm Başkanlıkları tarafından ilan edilecektir.