Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 

          

  

    HABERLER

  İntihal.Net Analiz ve Tespit Sistemi Kullanıma Açılmıştır.

  ithenticate Veritabanı Kullanıma  Açılmıştır.

  Turnitin (İntihal engelleme analiz programı) Veritabanı Kullanıma Açılmıştır.

  Turcademy Veritabanı Kullanıma Açılmıştır.

   AYEUM Veritabanı kullanıma açılmıştır.

  SOBIAD (Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi) Veritabanı Kullanıma Açılmıştır.

  Bookcities Veritabanı Kullanıma Açılmıştır.

  ASOS İNDEKS Veritabanı Kullanıma Açılmıştır.

 Akademik TV Veribabanı Kullanıma Açılmıştır.

    İdealonline Tıp Kitapları Veritabanı Kullanıma Açılmıştır.

   İdealonline Süreli Yayın Veritabanı Kullanıma Açılmıştır.

   Üniversite Dışı Kullanıcı ve Yerleşkeye Giriş İzin Formu Kullanıma Açılmıştır.

   Veritabanlarımızı Kampüs Dışı Erişim Sağlamak için Tıklayınız.

   

   

   

 

                                     

                                              

     

HIZLI ERİŞİM

  Katalog Tarama

  Kampüs Dışı Erişim ( VETİS ) 

  Abone Veritabanları

  Tübitak (EKUAL) Veritabanları

  Ücretsiz Veritabanları

  Deneme Erişimli Veritabanları

  Kütüphaneler arası Ödünç Kitap alımı ( ILL )

   Makale / Tez Sağlama ( TÜBESS )

  Düzce Üniversitesi Dergileri

  Açık Erişim ( Dspace )

  Yeni Gelen Yayınlar

   Süreli Yayın (Dergi) Listesi

  Açık Dersler & Sözlükler 

  Cep Kütüphanem 

  Dış Kullanıcı İzin Formu 

 

 

                 TO-KAT Ulusal Toplu Katalog – Cahit Arf Bilgi Merkezi      Sıfır Atık   

İLETİŞİM

Adres : Düzce Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon DaireBaşkanlığı, Konuralp / Düzce

Tel : ( 0380 ) 542 1126     Fax : ( 0380 ) 542 1127              E-posta : kutuphane@duzce.edu.tr