ÜNİVERSİTE DIŞI KULLANICI ve YERLEŞKEYE GİRİŞ İZNİ

Üniversite Dışı Kullanıcılarımızın Kütüphanemizden Faydalanabilmesi için;

     Düzce Üniversitesi kurum kimliği ve mensubu olmayan; araştırma yapmak amacıyla kütüphanemizi düzenli olarak kullanmak isteyen diğer üniversitelere mensup araştırmacılar, öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan araştırmacılarla birlikte bağımsız araştırmacılar ve üniversitemiz mensuplarının birinci dereceden yakınları “Dış Kullanıcı” olarak tanımlanırlar ve kütüphanemizden aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde yararlanabilirler.

Dış Kullanıcıların Kütüphaneden Yararlanma Koşulları ve Başvuru

 • Kütüphanemiz araştırma yapmak amaçlı olarak kurum dışı kullanıcılara açıktır ve kütüphanede yer alan bilgi kaynaklarından sadece kütüphane içerisinde yararlanabilirler. Kitapları Ödünç alamazlar

 • Kütüphanemizden yararlanmak isteyen kurum dışı kullanıcılar Kütüphane Müdürlüğü’ ne dilekçe ile başvururlar. Talebi olumlu bulunanlar “kütüphane kurum dışı kullanıcı kuralları” çerçevesinde kütüphane olanaklarından yararlanabilirler.

Başvuru ve Dilekçe

  • Kütüphanemizi Kullanmak isteyen kullanıcılarımızın yukarıdaki linkte verilen formları doldurup imzalı bir şekilde kütüphanemize ulaştırmaları gerekmektedir.

  • Başvurular şahsen yapılmalıdır.

  • Talebi onaylanan kullanıcılarımız "ÜNİVERSİTE DIŞI KULLANICI ve YERLEŞKEYE GİRİŞ İZİN" formu ile yerleşkeye girme ve kütüphaneyi kullanma hakkına sahip olacaktır.

 • Kurum dışı kullanıcıların kütüphanemizden yararlanma süresi en fazla Eğitim ve Öğretim yılı ile sınırlıdır.

 • Kütüphane girişlerinde talep edildiğinde “Üniversite Dış Kullanıcı ve Yerleşkeye Giriş İzni Formu nun gösterilmesi zorunludur.

 • Diğer üniversitelerin öğretim elemanları (ILL) Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap / Makale / Tez Sağlama kapsamında kendi kütüphaneleri aracılığı ile kaynaklarımızı ödünç alabilirler

 • Elektronik kaynakların kullanımı, lisans anlaşmaları ve güvenlik gerekçesiyle IP sınırlıdır. Ziyaretçiler elektronik kaynaklardan kütüphane içerisinde yararlanabilirler ve lisans kuralları çerçevesinde kaynakları kopyalayabilirler.

 • Kurum dışı kullanıcıların üniversitede olağanüstü güvenlik önlemlerinin uygulandığı dönemlerde yerleşkeye girişi engellenebilir.

 • Kütüphane uygulamaları dışındaki diğer hizmetlerde (ulaşım, otopark vs.) ilgili birimlerin kuralları geçerlidir.