İş Akış Süreçleri

Birim Adı İş Akış Süreçleri
    Kullanıcı Hizmetler Bölümü 
      ∙ Danışma Hizmetleri Birimi

      ∙ Ödünç - İade Birimi

      ∙ Görsel - İşitsel Hizmetler Birimi

      ∙ Elektronik Kaynaklar Birimi

    Teknik Hizmetler Bölümü 
      ∙ Seçim Sağlama Birimi

      ∙ Kataloglama ve Sınıflandırma Birimi

       ∙ Cilt ve Onarım Birimi

      ∙ Süreli Yayınlar Birimi

      ∙ Referans kaynaklar Birimi

    ∙ Yayınevi Birimi