Kütüphanemiz - yedek - 2

             

    HABERLER

  İntihal.Net Analiz ve Tespit Sistemi Kullanıma Açılmıştır.

  ithenticate Veritabanı Kullanıma  Açılmıştır.

  UpToDate Anywhere Veritabanı Kullanıma  Açılmıştır.

  Turcademy Veritabanı Kullanıma Açılmıştır.

   AYEUM Veritabanı kullanıma açılmıştır.

  VİDOBU Online Eğitim Veritabanı Kullanıma Açılmıştır.

  SOBIAD (Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi) Veritabanı Kullanıma Açılmıştır.

  Turnitin (İntihal engelleme analiz programı) Veritabanı Kullanıma Açılmıştır.

   Bookcities Veritabanı Kullanıma Açılmıştır.

   İdealonline Süreli Yayın  Veritabanı Kullanıma Açılmıştır.

   İdealonline Tıp Kitapları Veritabanı Kullanıma Açılmıştır.

   Akademik TV Veribabanı Kullanıma Açılmıştır.

   ASOS İNDEKS Veritabanı Kullanıma Açılmıştır.

   Library Discovery (LİBDİS) Veritabanı Kullanıma Açılmıştır.

   Tümer ALTAŞ Online Dil Eğitimi Veritabanı Kullanıma Açılmıştır.

   Üniversite Dışı Kullanıcı ve Yerleşkeye Giriş İzin Formu Kullanıma Açılmıştır.

 

                                                                                     

HIZLI ERİŞİM

  Katalog Tarama

  Kampüs Dışı Erişim

  Abone Veritabanları

  Tübitak (EKUAL) Veritabanları

  Ücretsiz Veritabanları

  Deneme Erişimli Veritabanları

  Ödünç Kitap/Tez Sağlama

  Düzce Üniversitesi Dergileri

  Açık Erişim ( Dspace )

  Yeni Gelen Yayınlar

   Süreli Yayın (Dergi) Listesi

  Açık Dersler & Sözlükler 

  Cep Kütüphanem 

  Dış Kullanıcı İzin Formu 

 

 

 

         

 

    TO-KAT Ulusal Toplu Katalog – Cahit Arf Bilgi Merkezi  Sıfır Atık

 

İLETİŞİM

Adres : Düzce Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon DaireBaşkanlığı, Konuralp / Düzce

Tel : ( 0380 ) 542 1126     Fax : ( 0380 ) 542 1127              E-posta : kutuphane@duzce.edu.tr