Turizm İşletmeciliği ve Oltelcilik/ Turizm İşletmeciliği Bölümleri Hakkında


Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynaklarının yetişmesini sağlamak, eğitim ve öğretim programlarının kalitesini artırmak ve sürekliliğini sağlamak, eğitim ve öğretim programlarının AB ile uyumunu sağlamak, ilimizin ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak, kurumsallaşmayı sağlamak, paydaşlarla sağlıklı ve sürekli ilişkiler kurmak olmak üzere kurulmuştur.

Yüksekokul, bir hizmet sektörü olarak ülke ekonomisine önemli katkısı olan turizm sektöründe görev alacak, konusunda uzmanlaşmış, iyi derecede İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil bilen, uluslararası düzeyde yenilikleri takip eden yönetici adayları yetiştirmektedir. Ders programları, turizm endüstrisinin öncelikli gereksinimleri ve uluslararası değişimler göz önüne alınarak geliştirilmekte, temel işletme disiplinleri ve turizm mesleğinin gerekleri ile uygulamalı alan çalışmaları arasında bir denge gözetilmektedir. Böylelikle, turizm endüstrisinin değişen insan kaynağı gereksinimlerini karşılamak amaçlanmaktadır. Yüksekokulumuz, öğrencilerini, lisans eğitiminin sonunda konaklama, yiyecek-içecek ve seyahat işletmeciliği, yönetim, finans, pazarlama ve turizm endüstrisinin çeşitli alanlarına yönetici adayları olarak katmayı amaçlamaktadır.