Hassas Görevler

ARICILIK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ HASSAS GÖREVLER

        

 

 Hassas Görevler
Risk Düzeyi*
Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları
Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller
DAGEM kapsamında 71 adet arılı kovan bulunmaktadır. Bu kovanların bakım ve yönetiminden sorumlu teknikerlere güven esası ile kovanlar teslim edilmektedir.
Yüksek
Bal üretimi, kovanlardan bal alınması veya dışarıya arı verilmesi gibi faaliyetler usulsüzlüğe çok açıktır. Bu durumun kontrolü oldukça zor olup hassas görevlerin başında gelmektedir.
 En kesin yöntem kovanları gören yönde kamera takılarak zaman zaman takip edilmesidir. Bunu yanı sıra üretimi yapılan balların kovanlardan toplanılması sonrasında tutanakla ne kadar bal toplanıldığı tespit edilerek karşılıklı olarak imzalanır. Çıkışı yapılan her kg balın önce giriş sonra çıkış işlemleri kayıt altına alınır. Dışarıya Ana arı satışı yapıldığında alınacak ücret dekontu ile yatırılan hesap karşılıklı olarak kontrol edilir ve kayıt altına alınır.
Bal üretim miktarı dış faktörlerden oldukça etkilenmektedir.  Bal üretimi ve satışı mali bir faaliyettir. Bal üretim miktarının mevsim koşullarından etkilendiği göz önünde tutulduğunda bal üretimi ve üretilen balların satışından DAGEM yönetiminin sorumlu olması hassas bir konudur.
Yüksek
 DAGEM’de üretilen bal miktarının mevsimle ilişkili olması ve mevsim şartlarına bağlı olarak yıldan yıla üretim miktarının değişmesi bu konuda hesap verme yükümlülüğünü zorlaştırmaktadır. Üretilen balların bir satış ofisinin olmaması bütçe açısından gelir-gider denkliğinin sağlanmasını zorlaştırmaktadır.
Mevsime bağlı üretim miktarının düşmesi önlenemez. Ancak üretim çeşitliliği arttırılarak dengelenebilir.
Arı bakım ve yönetimi hassas bir görevdir. DAGEM yönetiminin alanında uzman arı bakım ve yönetiminden anlayan bir kişi tarafından yapılması gerekmektedir.
Yüksek
 Kovan bakım ve yönetimi özel bakım ve uzmanlık gerektiren bir konudur. Bal verimi koloni bakım ve yönetimi ile doğru ilişkilidir. Üretim miktarı yıllık mali geliri belirleyecek bir faktördür. Koloni bakım ve yönetimi ile bal veriminin düşmesi, arı ölümleri ve balda kalıntı problemlerine neden olacaktır. İzleyen yıllarda bir önceki yıla göre üretim miktarının düşmesi ve arı ölümlerinin hesap verilebilirliği güç ve hassas bir görevdir.
 Merkezde yapılan ve yapılacak her türlü işlem alanında uzman kişilerin gerekli kontrollerinden geçtikten sonra yapılmalıdır. Eksik yönler tartışılarak yapılacak iyileştirmeler tüm personel bilgilendirilerek hayat geçirilmelidir. Hesap verilebilirliği somutlaştırmak adına yapılan işlemler elektronik ortamda kayıt altına alınmalıdır.
 Gıda üretimi ve denetimi doğrudan insan sağlığını ilgilendiren hassas bir görevdir.
Orta
 Arıcılık merkezinde üretilen bal ve diğer arı ürünlerinin hijyen kurallarına uygun üretilmesi gerekmektedir.  Ancak kovanların sürekli başında durulamamsı güven esasına dayalı olarak kovanları arıcılık teknikerlerine emanet edilmesi, yapılan uygulamaların anlık takip edilememsi önemli bir sorumluluk ve hassas bir görevdir.
Üretilen  ürünlerin mutlaka analiz edilmesi ve gerekli uyarıların yapılması ve teknikerlerin eğitilmesi gerekmektedir.