Amaç

Arıcılık, az bir sermaye ile toprağa bağlı olmadan yapılabilen, kısa sürede gelir getiren, bal, bal mumu, polen, arı sütü, propolis, arı zehri, ana arı ve oğul gibi çeşitli ürünler sağlayan ve son yıllarda bütün dünyada çok önem verilen bir tarımsal faaliyet alanıdır. Ayrıca bal arılarının bitkisel üretime olan katkıları da arı ürünlerinden sağlanan gelir ile kıyaslanamayacak düzeydedir. Bu açıdan tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı ülkemizde, arı kolonilerinin sayısının bilinçli bir şekilde arttırılması, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi olumlu yönde etkileyen önemli bir faktördür. Bal arıları bütün dünyada olduğu gibi ülkemiz tarımında da önemli bir yere sahiptir. Sağladığı önemli faydaları nedeniyle arıcılık, işsizliğin önemli bir sorun olduğu ülkemizde geleceğe yönelik yatırım ve istihdam tedbirleri düşünülürken göz ardı edilmemesi gereken bir alandır.

Türkiye uygun ekolojisi, zengin bitki örtüsü, farklı iklim kuşaklarına sahip olması ve koloni varlığı bakımından önemli bir arıcılık potansiyeline sahiptir. Yaklaşık 8 milyon koloni varlığı ve 100 bin ton yıllık bal üretimi ile arıcılıkta dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alan ülkemiz, koloni başına ortalama 16-17 kg/yıl bal üretimi ile verimlilik açısından oldukça gerilerdedir. Koloni sayısı bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye' de kovan başına bal veriminin düşük olmasının en önemli nedenleri; sosyal, tarımsal ve ekolojik yapıdaki değişmeler, piyasa koşulları, teknik bilgi ve eğitim yetersizliği, hastalık ve zararlılar, damızlık materyal ve örgütlenme konusunda yaşanan sorunlardır.

Düzce Üniversitesi bünyesinde 2009 yılında kurulan Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) yukarıda belirtilen sorunları, bölge ve ülke arıcılığının geliştirilmesi ve sektörde yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlanması konusunda faaliyetlerde bulunarak, hem bilimsel hem de sosyo-ekonomik konularda projeler üretmeyi amaçlamıştır.