Kalite Politikamız

Üniversitemizin misyon, vizyon, temel değerler ve hedeflerine bağlı kalmak kaydıyla,

  • Uzaktan eğitim süreçlerinde eğitim programlarının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirmeler yapmak,
  • Uzaktan eğitimde öğrenci katılımını destekleyen farklı eğitim modellerinden yararlanmak,
  • Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrenme merkezli eğitim materyali ve kaynaklarının kullanımını desteklemek,
  • Uzaktan eğitime yönelik akademik personelin sürekli gelişimini sağlamak,
  • Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme sürecinin şeffaf ve objektif bir şekilde yürütülmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturmak,
  • Öğrencilere yönelik akademik ve psikolojik danışmanlık ile kariyer planlamalarını uzaktan eğitim altyapısı ile gerçekleştirmek/desteklemek,
  • Üniversitenin hizmet sunduğu her alanda bilgi güvenliğini sağlamak ve etik kurallara uygun davranmak,
  • Bireylerin yaşam boyu öğrenmesini geliştirmeye yönelik eğitim programlarından uzaktan eğitim yapısına uygun olanların bu altyapı ile sunulmasını sağlamak,
  • Dijital kütüphane ve öğrenme kaynaklarını nicelik ve nitelik olarak geliştirmek,
  • Uzaktan eğitimin kullanımına yönelik geribildirim mekanizmaları ve canlı destek platformları oluşturmak,

Düzce Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi(UZEM)'in kalite politikasını oluşturmaktadır.