Hizmet Standartları

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA

NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Öğretim Yönetim Sistemine Kursiyer Kaydı

  • Kursiyerlerin Ad, Soyad ve T.C. Kimlik No bilgilerini içeren kullanıcı listesini içeren resmi yazı

2 gün

2

Öğrenme Yönetim

Sistemine Öğrenci Kaydı

  • OBS’de kayıtlı ilgili öğrenci bilgileri listesi

2 gün

3

Öğrenme Yönetim

Sistemine Kurum Dışı Kayıt

  • Ad, Soyad ve e-posta adresi bilgilerini içeren resmi yazı

2 gün

4

Webinar Yayınları

  • Yapılacak webinarin tarih, saat ve yayınlanacak platform bilgileri
  • Yapılacak webinardeki konuşmacı ve katılımcı bilgileri

1 Hafta

5

Öğretim Elemanı Destek

  • Ad ve soyad bilgilerinin, yaşanan sorunun açıklamasının ve gerekli durumda ekran görüntülerinin yer aldığı kurumsal e-posta adresinden gönderilen mail

1 gün

6

Öğrenci Destek

  • Ad, soyad, okul numarası, yaşanan sorunun açıklamasının ve gerekli durumda ekran görüntülerinin yer aldığı kurumsal öğrenci e- posta adresinden gönderilen mail

1 gün

 

 

“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine başvurunuz.”

 

İlk Müracaat Yeri

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

İsim:

Doç. Dr. Arafat ŞENTÜRK

Unvan:

Merkez Müdürü

E-posta:

uzem@duzce.edu.tr

Telefon:

0 380 542 11 00

Adres:

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Yörük Mah. Merkez/DÜZCE, 81620

 

 

 

 

(Form No: FR - ..., Revizyon Tarihi: …/…/…. ; Revizyon No:..)