Misyonumuz - Vizyonumuz

Vizyonumuz

Ülkemizde ve dünyada Uzaktan Eğitim alanındaki ihtiyaçları ve gelişmeleri izleyerek internet destekli öğretimde sunulan dersleri dinamik bir şekilde oluşturmak, bu alanda yeni projeler ortaya atmak ve geliştirmek, eğitimde kaliteyi ön planda tutmak, aynı zamanda yenilikçi, rekabetçi, araştırmalara açık bir merkez olmak.

Misyonumuz

  • İnternet destekli öğretimde dünya standartlarına uygun ders içeriklerini sunan,
  • Uzaktan Eğitim alanında rekabetçi ortamı yaratan ve bu ortamda liderlik yapabilen
  • İnternet destekli öğretimde son teknolojileri kullanan
  • Uzaktan eğitimde sunulan ders içeriklerini dinamik bir yapıda hazırlayan  uzaktan eğitim merkezi olmaktır.

 

Amacımız

a) Üniversitelerin eğitim-öğretim imkanlarının paylasılmasını sağlayarak, üniversiteler arasında akademik yardımlasmayı kolaylastırmak, bilgi ve iletisim teknolojilerinin sağlandığı etkilesimli ortam, çoklu ortam imkanları ve sınırsız bilgiye ulasabilme özellikleri sayesinde eğitimin etkinliliğini artırmak, yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yaygınlastırılmasını ve veriminin artırılmasını sağlamak,

b) Üniversitede yürütülmekte olan internet destekli öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek, uzaktan eğitim ile ilgili arastırma – gelistirme ve uygulama çalısmaları yapmak, kurum ve kurulusların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, lisans, lisansüstü ve yetiskin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları gelistirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek, kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamak ve uzaktan eğitim sistemlerinin gelistirilmesine katkıda bulunmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluslara aktarmak, yayınlar yapmak.

Faaliyet Alanlarımız

a) Üniversitenin öğrencilerine ve/veya topluma, iletisim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler ve programlar için gerekli teknik standartları belirlemek, araçları sağlamak ve ilgili altyapı ve ortamı gelistirmek,

b) Kamu ve özel kurulusların uzaktan eğitim alanındaki danısmanlık ve uzaktan eğitim imkanlarından yararlanma isteklerini, gerektiğinde ilgili birimlerle birlikte projelendirmek ve yürütmek,

c) Türkiye’nin kalkınmasına ve gelismesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin uzaktan eğitim vasıtasıyla yaygınlastırılması için bilimsel ve teknolojik arastırmalar yapmak veya önermek,

ç) Üniversite içi veya Üniversite dısı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçeklestirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danısmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

d) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalısmaları için ders içeriklerini hazırlamak,

e) Üniversite tarafından düzenlenen tüm uzaktan eğitim programlarını /derslerini, Senato ve Yönetim Kurulunca belirlenen uzaktan eğitim ile ilgili süreçlere ve teknik kurallara uygunluğu açısından incelemek ve bu konuda Rektörlüğe görüs bildirmek,

f) Üniversitedeki uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm envanterin tutulmasını, izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak, iyilestirme ve güncelleme çalısmalarını yürütmek,

g) Üniversite öğretim elemanlarınca uzaktan eğitim vermek amacı ile hazırlanan dersleri akredite etmek.