İdari Personel

Ömer UZUN

Tekniker

Dahili: 1736                                 

Hasan ÖZTÜRK

Bilgisayar İşletmeni

Dahili: 1746