Akupunktur

AKUPUNKTUR

  • Akupunktur, ince iğnelerin cilde batırılarak uygulandığı çok eski bir tedavi yöntemidir. Uygulama deriye ve deri altındaki kas dokusuna belli noktalara yapılır ve uygulama sırasındaki her türlü uyarıdan deri ve deri altı kas dokusu etkilenir. Akupunktur noktalarının %70-80 kadarı tetik noktaları ile aynıdır ve ayrıca birçoğunun kasların motor noktaları ile aynı olduğu belirlenmiştir. Akupunktur noktasına uygulanan iğne stimülasyonu çoğunlukla deride yavaş adapte olan dokunma, basınç, golgi tendon reseptörleri ve kas iğciklerini uyarır. Akupunktur noktasına çelik, gümüş ve altın akupunktur iğneleri batırılabilir. Bu iğneler, noktanın anatomik durumuna göre farklı derinliklere batırılır. İnsanlarda akupunktur analjezisi elde edebilmek için seans süresinin 20-40 dakika olması gerekmektedir. Migren, dismenore, osteoartrit, fibromiyalji, trigeminal nevralji, post-operatif ağrıda ruhsal ve psikolojik durumun düzenlenmesinde şişmanlık tedavisinde klinik kullanımları vardır.

Kaynaklar 

Cabığolu M. T., Ergene N., Akupunkturun etki mekanizmaları ve klinik uygulamaları, Genel Tıp Dergisi, 2003;13(1): 35-40.

Smith, C., Armour, M., Soo Lee, M., Wang, L., & Hay, P., Acupuncture for depression (Intervention Review), Cochrane Database of Systematic Reviews, 2018.

Uğurlu, F. G.; Sezer, N.; Aktekin, L.; Fidan, F.; Tok, F.; Akkuş, S., The effects of acupuncture versus sham acupuncture in the treatment of fibromyalgia: a randomized controlled clinical trial, Acta Reumatológica Portuguesa, 2017;1: 32-37.