Laboratuvar Hizmetleri

Enstrümental Analiz Laboratuvarı  

 • Destilasyon
 • Ekstraksiyon
 • Spektrofotometrik Analizler
 • İklimlendirme Hizmeti

Hücre Kültürü Laboratuvarı

 • Hücre Kültürü Teknikleri  
 • Sitotoksisite Testleri
 • Kanser Hücre Hatlarında Sitotoksisite Testleri
 • Fibroblast hücre hattında yara iyileşme analizi
 • Hücre Sayımı
 • Hücre Çoğaltılması
 • Hücre Dondurulması ve Saklanması
 • İmmünite Testleri
 • Akım Sitometri Analizleri (İnsan hücre hattı ve insan numunelerinde)
 • Floresan Mikroskobi Analizleri
 • Apoptoz Analizi
 • Hücre Canlılık Testleri
 • Hücre Sinyal Analizleri
 • İmmunoloji Testleri

Kimyasal Yapı Tayini Laboratuvarı

 • Küçük ölçekte uçucu yağ ektraksiyonu.
 • Ekstraksiyon ve eksraktların deriştirilmesi.
 • Çözeltilerdeki çözücülerin uzaklaştırılması.
 • Ayırma ve Saflaştırma

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 • Mikrobiyal Üreme
 • Disk difüzyon yöntemi ile doğal/ bitkisel ürünlerde antimikrobiyal etkinlik
 • Agar difüzyon ile  doğal/ bitkisel ürünlerde antimikrobiyal etkinlik
 • Doğal/ bitkisel ürünlerde Antifungal aktivite (inhibisyon zonu)
 • Minimal İnhibisyon Konsantrasyonunun Belirlenmesi (MİK testi)

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

 • DNA izolasyonu
 • Bitkisel dokudan izolasyon
 • Hayvansal dokudan izolasyon
 • Mikroorganizmadan genomik DNA izolasyonu
 • Mikroorganizmadan plazmit  DNA izolasyonu
 • Agaroz jel elektroforezinde görüntüleme
 • DNA miktar tayini
 • Bitkiden RNA izolasyonu
 • RNA miktar tayini
 • cDNA sentezi
 • Real-time PCR çalışması
 • PCR çalışması
 • Genotoksisite Testi (AMES / Comet)
 • Mikronukleus Testi

 Pilot Ekstraksiyon Laboratuvarı

 • Ekstraksiyon ve eksraktların deriştirilmesi (büyük ölçekte)
 • Çözeltilerdeki çözücülerin uzaklaştırılması (büyük ölçekte)
 • Sulu çözeltilerden toz ürün eldesi (püskürtmeli kurutucu)

 Pilot Üretim laboratuvarı

 • Pilot Evoporasyon
 • Sprey Dryer (Püskürterek Kurutma)
 • Liyofilizasyon Hizmeti