Genel Bilgi

Ziraat Fakültesi; 23 Mart 2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2883 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ¨Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi¨ adı ile kurulmuştur. 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun ek 30. maddesi gereğince 27 Mart 2020 tarih ve 2319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile adı ¨Ziraat Fakültesi¨ olarak değiştirilmiştir.

Fakültemizin kuruluş amacı, Ülke tarımının gelişmesine katkıda bulunmak, gelişen teknolojiyi tarıma entegre ederek başta bölgemiz olmak üzere mevcut tarımsal sorunlara çözüm üretmek ve nitelikli Ziraat Mühendislerini yetiştirmektir. Fakültemiz, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde bulunmaktadır.

Fakültemiz bünyesinde, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarla Bitkileri ve Tarımsal Biyoteknoloji lisans programları ile Bitki Koruma Yüksek Lisans ve Bitki Koruma Doktora Programları mevcuttur. Fakültemizin akademik kadrosunda; 4 Profesör, 7 Doçent, 7 Doktor Öğretim Üyesi, 6 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Fakültemizde Eğitim-Öğretim faaliyetleri 2015-2016 yılında Bitki Koruma Bölümünün öğrenci alımı ile başlamıştır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Biyosistem Mühendisliği ve Tarla Bitkileri Bölümlerine de öğrenci alınmış olup, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında toplam lisans öğrenci sayımız 227’e ulaşmıştır. Fakültemiz 2018-2019 yılında ilk mezunlarını vermiştir.