İş Akış Şeması

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Geçici Mezuniyet Belgesi Hazırlama İşlemleri
Öğrenci Belgesi Hazırlama İşlemleri
Öğrenci Kimliği Ve Bandrol Dağıtım İşlemleri
Öğrenci Kimliği Yenileme İşlemleri
Öğrenci Temsilcisi Seçimi İşlemleri
Ders Açma Ve Danışman Atama İşlemleri
Ders Muafiyeti Ve İntibak İşlemleri
Kayıt Dondurma İşlemleri
Kayıt İşlemleri
Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrenci Belirleme İşlemleri
Mezuniyet İşlemleri
Yatay-Dikey Geçiş İşlemleri
Yaz Okulu İşlemleri
İlişik Kesme İşlemleri
Tek-Çift Ders Sınavı İşlemleri
Disiplin İşlemleri
Mazeret Sınavı İşlemleri
Belgelerin Aslı Gibidir Onay İşlemleri
Burs İşlemleri
Harç İade İşlemleri
Hatalı Not Düzeltme İşlemleri

 

PERSONEL İŞLERİ
Araştırma Görevlisi Süre Uzatma İşlemleri
Ders Görevlendirme İşlemleri
Dr. Öğr. Üyesi Atama İşlemleri
Dr. Öğr. Üyesi Görev Süresi Uzatma İşlemleri

39. Madde Görevlendirme İşlemleri

Araştırma Görevlisi Atama İşlemleri

Görevden Ayrılma İşlemleri

Göreve Başlama İşlemleri

İzin İşlemleri

Sağlık İzni İşlemleri

Yazışma İşlemleri

 

MALİ İŞLER

Yersiz ve Fazla Ödeme İşlemleri
Yolluk İşlemleri
Demirbaş Eşya Zimmet Düşme İşlemleri
Demirbaş Eşya Zimmetleme İşlemleri
Devir Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri

Devir Yoluyla Taşınır Çıkış İşlemleri

Hibe Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri

Doğrudan Temin Yoluyla Satınalma İşlemleri
Maaş İşlemleri
Yıl Sonu İşlemleri
Hurdaya Ayırma Yoluyla Demirbaş Çıkış İşlemleri
Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri
Telefon Faturası Ödeme İşlemleri
Satınalma Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri

Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri

 

İDARİ İŞLER

EBYS Üzerinden gelen Evrak İşlemleri
Ek Ders İşlemleri
Gelen Evrak Kayıt İşlemleri
Giyim Yardımı İşlemleri
Kurum ve Şahıslardan Gelen Evrak İşlemleri
Yazışmalar
Ödenek Talebi İşlemleri
İzin İşlemleri