Üretim Merkezi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ve koordinasyonu Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlanan “Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” programı kapsamında, Çevre ve Sağlık alanlarında ihtisas üniversitesi ilan edilen Üniversitemiz, Sağlık alanında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) konusunda faaliyetlerini çeşitlendirmeye ve stratejik yatırımlar yapmaya devam ediyor. 

Üniversitemiz Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) bünyesinde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından fonlanan, 1.000.000 TL bütçeli TR42/19/ÜRETİM/0007 nolu “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünleri için Ortak Üretim Tesisi Altyapısının Kurulması” başlıklı proje ile bölgenin en büyük Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünleri Üretim Merkezi, Üniversitemizde kuruluyor. 

Üniversitemizin yeni markası olan Univera logolu tüm ürünlerimizin, sadece Üniversitemizin uzman personeli eliyle üretildiği tesis, ayrıca endüstriye nitelikli fason üretim hizmeti de veriyor. Şubat 2021 itibariyle Ünivera markalı 3000 adet ürün üreten Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi (DÜ-ÜM), ayrıca endüstriden 50.000 şişe dolum ve etiketleme siparişi aldı. DÜ-ÜM, sahip olduğu cihazlarla endüstri kuruluşlarına sadece nihai ürün üretmeyip, tıbbi bitki yağı, tozu ve ekstraktı gibi çeşitli hammaddeleri likit veya liyofilize formda üretebilme kapasitesine de sahip. 

Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi E Blokta üretim merkezi olarak tahsis edilen alan, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca, Kalite Yönetim Sistemi’ne ilişkin ISO 9001:2015 ile Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ne ilişkin ISO 22000:2018 ve İyi Üretim Uygulamaları’na ilişkin GMP belgelendirme süreçlerine uygun olarak tadil edildi.

 

Oldukça Geniş Bir Yelpazede Bileşen İçeren Makine Parkuru Kuruldu 

Bu aşamadan itibaren cihaz altyapısını kurmaya başlayan Üniversitemiz, anılan üretim merkezinde; Gıda, Gıda Takviyesi ve Kozmetik sektörlerine yönelik hem ürün geliştirme, hem de üretim faaliyetleri yürütmek amacıyla Sıvı Dolum Hattı, Krem Dolum Hattı, Kapsül Dolum Hattı, Toz-Granül Dolum Hattı, Etiketleme Makinesi, Bitki Öğütücü, Kurutma Fırını, Distilasyon Ünitesi gibi oldukça geniş bir yelpazede bileşen içeren makine parkuru oluşturdu.

 

Tesis Hem Bölge Halkına Hem de Kamuya Önemli Boyutta Gelir Sağlayacak 

İhtisaslaşma sürecimizde Üniversitemiz koordinatörlüğünde bölge halkı tarafından üretilen tıbbi bitki, tıbbi mantar ve arıcılık ürünleri, kurulan tesisle katma değerli nihai ürüne dönüştürülecek. Projenin hedef kitlesi sadece bölge çiftçileri ve arıcıları olmayıp, ilimizin de içinde bulunduğu TR42 bölgesinde ilaç, tahıl, kuruyemiş, çay, baharat gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 600’ün üzerinde firma ve kooperatif, projenin hedef kitlesi içerisinde yer alıyor. Ayrıca tesisin kurulması ile bireysel girişimciler de, herhangi bir makine parkuru yatırımı yapmaksızın, kurulacak tesiste fason üretim yaptırabilecekler. 2021 yılında üretime geçen tesis, bölgenin hali hazırda katma değeri düşük tarım ürünlerinden, yüksek katma değerli nihai ürün üreterek hem bölge halkına, hem de kamuya önemli boyutta gelir sağlayacak.

 

GTT Ürünleri Endüstrisinde Bölgemizin ve Ülkemizin Pazar Payı ve Rekabet Gücü Artacak 

Küresel Gıda Güvenliği Endeksi’nde 36. sırada bulunan ülkemizde, güvenli gıda üretimi stratejik bir hedef olarak belirlenmiştir. Özellikle Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ürünlerinde hem kanıta dayalı olmayan yöntemlerle ürün geliştirme yapılması, hem de güvenli olmayan merdiven altı üretim tesislerinde ürün üretilmesi, böyle bir yatırımın zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Tesisin aktif olarak üretime geçmesi ile birlikte bölgemizde tarım ve gıda sektörlerinde rekabet gücünün, üretim ve ihracat kapasitesinin artırılması planlamaktadır. Dünya genelinde 110 milyar dolar kapasiteye sahip tıbbi ve aromatik bitkiler endüstrisi ile 2 trilyon dolar kapasiteye sahip Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ürünleri endüstrisinde bölgemizin ve ülkemizin pazar payının ve rekabet gücünün artırılması, ayrıca ilgili sektörlerde Ar-Ge, Ür-Ge, pilot ve seri üretim konularında yetişmiş insan gücünün artırılması, kurulacak tesisin en temel amaçlarını teşkil ediyor.