Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu

 Kriterler

 Say /Oran

A. Eğitim ve Öğretim

A.1 Mezun olan doktora öğrenci sayısı

 19

A.2.1 Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) ilk %5’lik dilime giren program say s

 2

A.2.2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) ilk %5’lik dilime giren program say s

 2

A.3 Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı

 13

A.4.1 Öğrencilerin yaptığı  sosyal sorumluluk projelerinin sayısı

 44

A.4.2 Öğrencilerin yaptığı  endüstriyel projelerin sayısı

 5

A.5 Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı

 351

A.6 Programların genel doluluk oranı

 %93,3

A.7 Erişilebilen ders bilgi paketi oranı

 %100

A.8 Mezun takip sistemi içerisindeki mezunların oranı

 %100

A.9 Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ders oranı

 %15

A.10 Yükseköğretim Kurumlar Sınav (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans program sayısı

 0

A.11.1 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı

 2,34

 

 Kriterler

 Say /Oran

A.11.2 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen e-yayın sayısı

 1,5

B. Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın

B.1 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış  öğretim eleman başına düşen yayın sayısı

0,131

B.2 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı

0,392

B.3 En yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı

119

B.4 Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı

%57,94

B.5.1 Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı

 12

B.5.2 Sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı

 6

B.6 YÖK, TÜBA, TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı

 0

B.7 YÖK 100/2000 Projesi doktora bursiyeri sayısı

 52

B.8 YÖK-YUDAB bursiyeri sayısı

 0

B.9 TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı

 21

B.10 TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası destek program sayısı

 26

B.11 Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı

 31

B.12.1 Üniversitenin THE’ya göre dünya sıralaması

 

B.12.2 Üniversitenin THE’ya göre bölgesel (Asya) sıralaması

 

B.12.3 Üniversitenin THE’ya göre ulusal sıralaması

 

 

 Kriterler

Say /Oran

B.12.4 Üniversitenin QS’e göre dünya sıralaması

 

B.12.5 Üniversitenin QS’e göre bölgesel (Asya) sıralaması

 

B.12.6 Üniversitenin QS’e göre ulusal sıralaması

 

B.12.7 Üniversitenin ARWU’ya göre dünya sıralaması

 

B.12.8 Üniversitenin ARWU’ya göre ulusal sıralaması

 

B.13 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) istihdam edilen doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı

 3

B.14.1 Üniversite laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmet sayısı

 0

B.14.2 Üniversite laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmetlerden elde edilen gelir

 0

C. Uluslararasılaşma

C.1.1 İstihdam edilen yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı

 11

C.1.2 İstihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim görevlisi ve araştırmacı sayısı

 0

C.2 Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı

 402

C.3.1 Uluslararası değişim programlar kapsamında gelen öğretim eleman sayısı

 26

C.3.2 Uluslararası değişim programlar kapsamında gönderilen öğretim elemanı sayısı

 19

C.4.1 Uluslararası değişim programlar kapsamında gelen öğrenci sayısı

 7

C.4.2 Uluslararası değişim programlar kapsamında gönderilen öğrenci sayısı

 38

C.5 Üniversite öğretim elemanlarının aldığı  uluslararası fonlara dayalı proje sayısı

 6

 

 Kriterler

 Say /Oran

C.6 Yurt dışındaki üniversiteler veya kurum ve kuruluşlar ile ortak yürütülen proje sayısı

 

5

D. Bütçe ve Finansman

D.1 Merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı

 %3,25

D.2 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kâr ya da zararının toplam ciroya oranı

 %-22,62

D.3.1 Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranı

 %4,95

D.3.2 Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı

 %15,24

D.4.1 Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı

 32

D.4.2 Endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi

 93618316

D.5 Üniversiteye kazandırılan bağış  miktarı

 318094

D.6 Öğrenci başına yapılan harcama miktarı

 9856

D.7 Yayın alımının bütçeye oranı

 %0,301

D.8 Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı

 %0,04

E. Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk

E.1 Üniversitenin yaptığı sosyal sorumluluk projesi sayısı

 90

E.2 Sürekli Eğitim Merkezi ve Dil Merkezi tarafından verilen sertifika sayısı

 1480

E.3 Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı

 119

E.4 Kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı

 93

E.5.1 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı

 51

 

 Kriterler

 Say /Oran

E.5.2 Üniversitenin engelsiz üniversite ödülü, engelsiz bayrak ödülü, engelsiz program nişanı ve engelli dostu ödülü sayısı

 1

E.6.1 Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı

 0

E.6.2 Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması

 525