İdari Personel

Yüksekokul Sekreteri
Metin ATİK
metinatik@duzce.edu.tr
Dahili: 7904
Şef
Osman ÇELİK
osmancelik@duzce.edu.tr
Dahili: 7954
Bilgisayar İşletmeni
Ali ATA
aliata@duzce.edu.tr
Dahili: 7918
Bilgisayar İşletmeni
Bahar TÜRKMEN AKBULUT
baharturkmenakbulut@duzce.edu.tr
Dahili: 7916
Bilgisayar İşletmeni
Hüseyin Alper DENİZCİ
huseyinalperdeniz@duzce.edu.tr
Dahili: 7906
Müdür Sekreteri
Murat KESİCİ
muratkesici@duzce.edu.tr
Dahili: 7900
Bilgisayar İşletmeni
Erkan ÇİÇEK
erkancicek@duzce.edu.tr
Dahili: 7961
Tekniker
Hakan SAĞLIK
hakansaglik@duzce.edu.tr
Dahili: 7936