Bölüm Başkanlıkları

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih İLKBAHAR

Dış Ticaret Bölümü Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Osman GÖKTAŞ

Gıda İşleme Bölümü Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül MUTLU

Hukuk Bölümü Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Murat GEZİCİ

Muhasebe ve Vergi Bölümü Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Serkan YÜCEL

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Züleyhan BARAN

Yönetim ve Organizasyon Bölümü Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim YAZGAN