Stratejik Amaçlar

•20 km uzunluğundaki sahil şeridi ile Karadeniz ile dolayısıyla da Marmara, Ege ve Akdeniz sularıyla bağı olan Düzce'den hareketle Ülkemizin su altı kültürel zenginliklerini belgelemek, raporlamak ve gün ışığına çıkarmak

Düzce Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası alanda denizel faaliyetlerle yakın ilişkili olmasını sağlamak 

•Günden güne artan değeriyle Mavi Vatanımızı en derine kadar keşfetmek