Genel Bilgi

Düzce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Düzce Üniversitesi bünyesinde yer alan ve su altıyla ilgili araştırmaları destekleyen bir kurumdur. Merkez, su altı araştırmaları, su altı keşifleri ve su altı çalışmalarına odaklanan eğitim programları sunmaktadır.

Merkezin temel hedefi, su altı ekosistemlerini inceleyerek, doğal kaynakları koruma, su altı biyoçeşitliliği, deniz ekosistemleri, su altı arkeolojisi ve su altı jeolojisi gibi konuları araştırmaktır. Bu çalışmalar, çevre bilimleri, biyoloji, deniz bilimleri, arkeoloji, jeoloji ve mühendislik gibi farklı disiplinlerden uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Merkezde, su altı araştırmaları için gerekli olan ekipmanlar bulunmaktadır. Bu ekipmanlar arasında su altı kameraları, denizaltı robotları, dalış ekipmanları, su altı örnek toplama araçları ve deniz jeolojisi araştırmalarında kullanılan jeofizik cihazlar bulunmaktadır.

Ayrıca, merkezde su altı araştırmalarına katkıda bulunacak eğitim programları ve atölyeler düzenlenmektedir. Öğrencilere ve araştırmacılara su altı araştırmalarıyla ilgili teorik ve pratik bilgiler sunularak, su altı çalışmalarına katılım ve araştırma becerileri geliştirilmektedir.

Düzce Üniversitesi Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, su altı ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilirliği konularında farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Ayrıca, denizlerin ve su altı alanlarının potansiyel kaynakları hakkında araştırmalar yaparak, ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir kullanım stratejileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.