Hakkımızda

Merkezin Amacı

 • Düzce Üniversitesi, Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amacı; Düzce İli başta olmak üzere, özellikle Batı Karadeniz'e kıyısı bulunan illerimizde, Üniversitemizin bağlı bulunduğu alandaki iç sularda (nehir, göl vb.) her türlü arkeolojik (kıyıya yakın alanlarda ve derin sularda, antik liman, yerleşim ve batık potansiyelinin tespiti çalışmaları) ve oşinografik (jeolojik ve jeofiziksel araştırmalar, deniz ve tatlı su kimyasının araştırılması, denizel ve tatlı su biyolojik çeşitliliğinin araştırılması vb.) çalışmayı gerçekleştirerek, bölgenin kültürel ve biyolojik envanterini çıkarmak, bölge insanının denizle bağını güçlendirecek etkinlikler (dalış eğitimleri, su sporları eğitimleri, kıyı temizliği vb.) gerçekleştirmektir.

 

Merkezin Faaliyet Alanları

 • a) Deniz, göl, gölet ve akarsulardan oluşan içsularda, her türlü araştırma ve benzer konularda, kurum ve kuruluşlarla çalışma ve işbirliği yapmak.
 • b) Öncelikli olarak Türkiye iç suları ve denizlerinde olmak üzere tüm dünyada, canlı-cansız su kaynaklarının kullanımı, iyileştirilmesi ve kirlilik sorunlarına yönelik araştırma ve uygulamaları yapmak, organize etmek ve öneriler getirmek.
 • c) İç su ve denizlerle ilgili her türlü biyolojik araştırmaları yapmak, yaşayan organizmaların envanterlerinin çıkarılması, bunların kullanımı ile ilgili konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.
 • ç) İç su ve denizlerde her türlü, jeofiziksel, jeolojik, sedimantolojik araştırmaları planlamak, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak.
 • d) İç su ve denizlerde fiziksel ve kimyasal oşinografik araştırmalar planlamak, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak.
 • e) İç su ve denizlerde her türlü arkeolojik araştırmaları planlamak, sualtında bulunan kültür varlıklarının bilime ve insanlığa kazandırılması hususunda aktif görev alarak bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak.
 • f) Su altı milli park ve koruma alanlarının tespitinde görev almak, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara talep ve öncelik durumuna göre destek sağlamak.
 • g) İç su ve denizlerin kullanım, yönetim ve diğer sorunlarına ışık tutup çözüm getirebilecek araştırmalar yapmak.
 • ğ) Bu araştırmalar ve uygulamalarda gerekli olabilecek dalışlar için bir balıkadam ekibini göreve hazır tutmak.
 • h) İhtiyaç duyulduğu durumlarda öncelikle Düzce ili içerisinde olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
 • ı) Su ve su altı ile ilgili spor dallarında faaliyet gösteren sporcu, kurum ve kuruluşlara imkânlar doğrultusunda destek sağlamak.