Genel Bilgi

Bölüm Hakkında

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim programı orman endüstrisinin beklentilerini karşılamakta ve orman endüstri sektörlerine ilişkin temel bilgi sağlamaktadır. Orman Endüstri Mühendisliği lisans programı iletişim, sorun çözme ve teknik yeteneklerin geliştirilmesi konularına önem vermektedir. Bu hedeflere yönelik olarak oluşturulan ders müfredatı odun mekaniği ve teknolojisi , odun koruma, orman ürünleri kimyası ve teknolojisi, ve orman endüstri makinaları alanlarında dersler ile bilgisayar uygulamaları, davranış bilimleri ve işletme yönetimi gibi genel amaçlı dersler içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü gerek bireysel ve gerekse gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla orman endüstri problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecektir.

Orman endüstri mühendislerinin; odun fiziği, mekaniği, kimyası ve biyolojisi, odun su ilişkileri ve odun anatomisi ile ilgili teorik bilgilerinde istifade ederek, lingo-selülozik materyalleri katma değeri yüksek odun ürünlerine sürdürülebilirlik ve çevresel açıdan uygun bir şekilde dönüştürmeleri beklenmektedir.

Bölümün, tam ölçekli baskı işlem tesisi ve deneysel ölçekte kurutma fırınının yanı sıra, orman ürünleri kimyası ve teknolojisi, odun fiziği ve mekaniği teknolojisi, odun anatomisi ve odun mikrobiyolojisi olmak üzere toplam 4 ana laboratuvara ayrılmış olan birkaç bin metrekare laboratuvar alanı mevcuttur.

Eğitim-Öğretim Programının Amacı ve İçeriği 

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün eğitim-öğretim programı, orman endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Program, öğrencilere orman endüstri sektörlerine ilişkin temel bilgileri sunmakta ve iletişim, sorun çözme, teknik yetenekler gibi alanlarda becerilerini geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Ders müfredatı, odun mekaniği ve teknolojisi, odun koruma, orman ürünleri kimyası ve teknolojisi, orman endüstri makinaları gibi alanlarda derinlemesine bilgi sağlayan derslerle donatılmıştır. Ayrıca, bilgisayar uygulamaları, davranış bilimleri ve işletme yönetimi gibi genel amaçlı dersler de programın bütünlüğünü tamamlamaktadır.

Öğrencilere Sunulan Çok Yönlü Eğitim Fırsatları 

Zorunlu derslerin yanı sıra, öğrencilere kendi ilgi ve hedeflerine göre seçebilecekleri çeşitli seçmeli dersler sunulmaktadır. Bu seçmeli dersler, programa çok yönlülük kazandırarak öğrencilerin bireysel ve grup çalışmalarında disiplinlerarası yaklaşımlarla orman endüstri problemlerini tanımlama ve çözüm üretme becerilerini geliştirmektedir.

Laboratuvar Olanakları ve Uygulamalı Eğitim 

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, geniş laboratuvar alanlarına sahiptir. Tam ölçekli baskı işlem tesisi ve deneysel ölçekte kurutma fırını gibi tesisler, öğrencilere uygulamalı eğitim imkanları sunmaktadır. Orman ürünleri kimyası ve teknolojisi, odun fiziği ve mekaniği teknolojisi, odun anatomisi ve odun mikrobiyolojisi gibi dört ana laboratuvar, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikle pekiştirmelerine olanak tanır. Bu laboratuvarlar, öğrencilerin lingo-selülozik materyalleri katma değeri yüksek odun ürünlerine sürdürülebilir ve çevresel açıdan uygun şekilde dönüştürmeleri için gerekli donanımı sağlar.

Eğitim Amaçları

Orman ürünlerini hammadde olarak işleyen endüstri işletmelerinde etkin bir şekilde çalışabilecek bilgi birikimine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu öğrenciler, karşılaştıkları teknik problemleri analiz edebilecek ve modern mühendislik araçlarıyla çözüm üretebilecek becerilere sahip olacaklardır. Ayrıca, teorik bilgilerini pratik uygulamalarla bütünleştirebilen, bu sayede hem mühendislik hem de araştırma alanlarında yenilikçi çözümler geliştirebilen profesyoneller olarak yetişmelerini amaçlıyoruz.

Mezunların Mesleki Profili ve Kariyer Olanakları

Orman Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olanlar, devlet dairelerinden özel sektör firmalarına kadar geniş bir yelpazede iş bulma imkanına sahiptirler. Mezunlar, kariyerlerine giriş veya orta seviyede, rekabetçi başlangıç maaşları ve kariyer ilerleme fırsatları ile başlayabilirler. İşverenler, küçük ölçekli işletmelerden büyük uluslararası şirketlere kadar değişiklik gösterir; bu da mezunların hem gelişmiş şehirlerde hem de kırsal alanlarda çalışma şansına sahip olmalarını sağlar. Disiplinlerarası eğitim yapısı sayesinde, mezunlar orman ürünleri endüstrisinin çeşitli alanlarında - üretimden ahşap üst yüzey işlemlerine, ürün tasarımından kalite kontrol, satış ve pazarlamaya kadar - mesleki kariyerlerini geliştirme ve sürdürme fırsatı bulurlar.

Lisans Eğitiminin Süresi ve İçeriği

Orman Endüstri Mühendisliği programının eğitim süresi dört yıldır. Bu süre zarfında, öğrenciler MatematikKimyaİngilizceDendroloji gibi temel fen bilimleri derslerinin yanı sıra; Odun PatolojisiOdun MekaniğiKağıt EndüstrisiKurutma ve Buharlama TeknolojisiEkonomiYonga Levha EndüstrisiLif Levha EndüstrisiMobilya EndüstrisiPazarlamaMaliyet MuhasebesiErgonomi ve İş EtüdüTechnical English gibi bölümün özgü derslerini de almaktadırlar.

Program, toplamda 162 yerel kredi ve 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisine sahip derslerin örgün öğrenim yoluyla öğrencilere sunulduğu bir yapıdadır.

Eğitim müfredatı, Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilen Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersleri içermektedir.

Mezuniyet için öğrencilerin, sektördeki uygulamalı deneyim kazanmalarını sağlayacak staj yapmaları gerekmektedir. Bu stajlar, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte uygulayarak pekiştirmelerine ve mesleki becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.

Mezuniyet Unvanları ve İleri Eğitim Olanakları

Orman Endüstri Mühendisliği programından mezun olan öğrencilere Lisans Diploması verilir ve “Orman Endüstri Mühendisi” unvanıyla mesleki hayata adım atmaları sağlanır. Ayrıca, bölüm bünyesinde Yüksek Lisans eğitimi, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda sunulmaktadır. Bölüm mezunlarının yanı sıra, ilgili alanlardan gelen öğrenciler de bilimsel hazırlık programı aracılığıyla kabul edilmektedir ve bu öğrencilere “Yüksek Mühendis” unvanı verilmektedir. Doktora eğitimi de yine Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilmekte olup, lisans ve yüksek lisans mezunları ile ilgili bilim dallarından gelen öğrenciler için açıktır. Doktora programını tamamlayan mezunlara “Doktor” unvanı takdim edilmektedir.