Teknik Gezi ve Yönergesi

Fakültedemizki öğretim üyelerinin ders kapsamında veya son sınıf öğrencilerinin eğitim süreleri sonunda dekanlık tarafından düzenlenen Bilimsel ve Teknik Gezi’ye katılması zorunludur.

Bilimsel ve Teknik Gezi’yle ilgili bilgilendirmeler fakültemizin web sayfasındaki duyurular kısmından veya ilgili öğretim elemanı tarafından yapılmaktadır.