Bitirme Tezi Yönergesi

Bitirme tezi; Lisans Eğitim-Öğretim planlarında yer alan, ders saati sayısı ve kredisi belirli, proje, tez ve benzeri türden çalışmalardır. Bitirme tezi, öğrencinin belirli bir mesleki olgunluğa eriştiğinin kanıtı kabul edilir. Bitirme tezi alınması, danışman ve konusunun belirlenmesi, gerçekleştirilmesi, sınavı ve başarı ölçüsü burada belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütülmektedir.

Bitirme Tezleri, öğrencinin AGNO ile ilgili sorunu olmaması durumunda VI. Yarıyılın başından itibaren öğrenciler tarafından alınabilir.

Öğrenciler istekleri doğrultusunda Bitirme Tezi almak istedikleri danışman öğretim üyesini seçebilirler.

Öğrencilerin danışman değişikliği yapmak istemeleri durumunda, gerekçeleri doğrultusunda hazırlayacakları dilekçe ile Bölüm Başkanlığına başvuruda bulunma hakları vardır. Uygun görülmesi durumunda yeni bir Bitirme Ödevi alabilirler.