Hakkında

Endüstri Mühendisliği; insan, malzeme, makine, enerji, teknoloji ve bilgi kaynaklarından oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, kuruluşu, geliştirilmesi ve devamlılığının yönetimi ile ilgilenen mühendislik dalıdır. Asıl amacı, üretim ve hizmet sektöründe yer alan kuruluşların verimliliğini ve kalitesini arttırmaktır. Endüstri Mühendisi, mühendislik analiz ve teknik yöntemlerini kullanırken, matematik, istatistik, bilgi teknolojileri, ekonomi, sosyal ve fen bilimleri gibi birçok bilim alanından faydalanır.

2009 yılında kurulan bölümümüzde; mezunlarımıza iş hayatlarında faydalı olacak temel bilgi ve uygulamaları sağlayabilmek amacıyla, bölüm ile ilgili bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak lisans ders planları güncellenmektedir. Ayrıca müfredatımızda 4. sınıfta bir dönemlik İş Yeri Eğitimi süreci dahilinde, öğrencilerimiz iş yeri eğitimini yaptığı işletmede teorik bilgilerini uygulamayla bütünleştirdikleri gibi, iş imkanı da elde edebilirler. 

Endüstri mühendisliği programından mezun olan öğrencilerimiz, hem üretim ve hem de hizmet sektörlerinde (finans, yazılım, bilişim, bankacılık, danışmanlık, turizm, savunma sanayi, ağır sanayi, üretim, teknoloji, pazarlama, satış, sağlık, gıda, tekstil, havacılık, hızlı tüketim, danışmanlık, yazılım, lojistik, telekomünikasyon, otomotiv) faaliyet gösteren tüm firmalarda ve kamu kurumlarında çalışabilirler. Öne çıkan çalışma alanları olarak üretim planlama, kalite kontrol, lojistik yönetimi, iş analizi ve talep tahmini örnekleri verilebilir.