Genel Bilgi

2009 yılında kurulan Düzce Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü, sektörün küresel konumunu ve gereksinimlerini dikkate alarak hazırlanan öğretim programıyla; sanayinin beklentilerine uygun temel bilgileri pekişmiş,  kendisini yenileyebilen, analitik düşünce yapısına sahip, disiplinler arası çalışabilen, sentez yapabilen,  bilgiye ulaşmasını öğrenmiş ve meslek etiğini kavramış,  çevresi ile kolay iletişim kurabilen, sorumluluk alabilen, çalışkan ve çağdaş mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Endüstri Mühendisliği programından mezun olan öğrenciler üretim ve hizmet sektörü ayırt edilmeksizin (finans, yazılım, bankacılık, danışmanlık, ağır sanayi, üretim, teknoloji, pazarlama, satış, ilaç savunma, hızlı tüketim, danışmanlık, yazılım, telekomünikasyon, otomotiv) tüm firmalarda ve kamu kurumlarında çalışabilir. Öne çıkan çalışma alanları olarak üretim planlama, kalite kontrol, lojistik yönetimi, iş analizi ve talep tahmini örnekleri verilebilir.

Program kontenjanı yıllık 55 kişidir. Endüstri Mühendisliği bölümümüzde üç adet ana bilim dalı mevcuttur. Bunlar; Endüstri Mühendisliği Abd, Yöneylem Araştırması Abd ile Üretim ve Servis Sistemleri Abd’dır. Ayrıca 5 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi Dr. ve 1 Araştırma Görevlisi öğretim elemanları ile öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütmektedir.