İşletmede Mesleki Eğitim Hakkında

İşletmede Mesleki Eğitim başvuru sürecinde ve sonrasında kullanılacak form ve dosyalardan bazılarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

İşletmede Mesleki Eğitim bilgi sistemi akış şemasına ulaşmak için tıklayınız.

İşletmede Mesleki Eğitim yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

İşletmede Mesleki Eğitim kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

İşletmede Mesleki Eğitim uygulaması danışman tercih formu için tıklayınız.

İşletmede Mesleki Eğitim yöneticisi değerlendirme formu için tıklayınız.

Dekanlığımızın İşletmede Mesleki Eğitim sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

 

İşletmede Mesleki Eğitim ilerleme rapor şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

İşletmede Mesleki Eğitim raporu şablonuna(PDF) ulaşmak için tıklayınız.

İşletmede Mesleki Eğitimraporu şablonuna(DOCX) ulaşmak için tıklayınız.

 


İşletmede Mesleki Eğitim başvurusu sırasında staj bilgi sistemine(sbs.duzce.edu.tr) eksiksiz biçimde yüklenmesi gereken belgeler aşağıda verilmektedir:

 

Taahhütname(Sözleşme içeriğinde bulunmaktadır)

SGK Müstehaklık Sorgulama Belgesi

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Sistemden oluşturulacak sözleşme

İşletmede Mesleki Eğitim başvurularınızı Düzce Üniversitesi Staj Bilgi Sistemi üzerinden yapabilirsiniz.

Staj Bilgi Sistemi İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ.

Staj bilgi sistemi başvuru aşamaları için TIKLAYINIZ.

Mühendislik Fakültesi İşletmede Mesleki Eğitim sayfası için TIKLAYINIZ.

 

İşletmede Mesleki Eğitimin başlangıç tarihi ilgili yarıyıldaki Derslerin Başlaması tarihi ile aynıdır, benzer şekilde bitiş tarihi ise Derslerin Sona Ermesi tarihi ile aynıdır. İşletmede Mesleki Eğitim başvurularınızda bu tarihlere dikkat ediniz. Üniversitemiz güncel Akademik Takvimini takip ediniz. İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi Madde 11-2 uyarınca başvuruların derslerin başladığı tarihten 1 ay önce yapılması gerekmektedir.

Müfredatımız gereğince İşletmede Mesleki Eğitim bloğundan ders seçen öğrenciler Ders bloğundan ders seçemezler (Örneğin; bahar döneminde İşletmede Mesleki Eğitim yapacak bir öğrenci güz döneminde başarısız olduğu 4. sınıf seçmelisi bir dersi alamaz. Başarısız olunan dersi daha sonra yaz okulunda veya bir sonraki güz döneminde alabilir). Ancak alt sınıflardan devam zorunluluğu bulunmayan dersleri varsa, bunları 10 AKTS'yi geçmeyecek şekilde İşletmede Mesleki Eğitim bloğu dersleriyle birlikte alabilir.

Başvuru sonrası Sistem üzerinden Onay Takibi;

İşletmede Mesleki Eğitim başvurularında Staj Bilgi Sisteminde (SBS) İş Yeri(Firma) Uygunluğu ve Staj(İşletmede Mesleki Eğitim) Uygunluğu olmak üzere iki aşamalı onay bulunmaktadır.

Başvuru yapıldıktan sonra İş Yeri Uygunluğu için Komisyon Onayı Öncesi ve Sonrası başvurunuzun durumu sistemde aşağıdaki gibi görünmektedir;

İş Yeri Uygunluğu ise İşletmede Mesleki Eğitim sonrası İşletmede Mesleki Eğitim Değerlendirme Sürecinden sonra sistem üzerinden onaylanacaktır.

Diğer Önemli Hususlar;

- İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi'ndeki "Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları" (Madde 9) kısmını dikkatlice okuyunuz.

- İşletmede Mesleki Eğitim başvurularının son tarihi ilgili yarıyılda Derslerin Başlama tarihinden 1 ay öncedir.

- Başvuru sonuçları ise ilgili yarıyılda Derslerin Başlama tarihinden 15 gün öncedir.

- İşletmede Mesleki Eğitim sonrasında ücret ödemesinin yapılması veya yapılmaması halinde öğrenciler tarafından yapılması gerekenlerle ilgili fakültemizin İşletmede Mesleki Eğitim sayfasında belirtilen hususlara azami önem göstermeniz gerekmektedir.

- İşletmede Mesleki Eğitimi Değerlendirme Formu'nun ilgili firma tarafından iş yeri eğitiminin tamamlanması akabinde doldurulması ve kapalı bir zarf içinde iadeli taahhütlü posta yolu ile veya öğrenci ile elden olacak şekilde bölüm sekreterliğimize ulaştırması gerekmektedir.

- İşletmede Mesleki Eğitim Dosyasının haftalık doldurulması önemlidir çünkü dönem sonu yarıyıl sonu sınavlarının yapıldığı ilk hafta içinde dosyanın tamamlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

- Dönem başında İşletmede Mesleki Eğitim Seçmeli dersleri de ayrıca açılmaktadır, her bir öğrenci bu seçmeli derslerden yalnızca bir tanesini seçebilecektir. Bu seçmeli ders için harf notu YT veya YZ olarak girilecektir.

- ENM490 İşletmede Mesleki Eğitim dersinin değerlendirmesi ise aşağıdaki gibi olması planlanmaktadır;

               İşletmede Mesleki Eğitim Yöneticisinin Değerledirme Puanının %25’i

               Öğrenci Akademik Danışmanının Değerlendirme Puanının %25’i

              İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonunca Yapılan Mülakat Puanının %50’si