İNTİBAK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

İntibak dilekçesi için tıklayınız (Aşağıda yer alan hususlar okunmadan doldurulmamalıdır.)

1) Aşağıdaki hususlara göre ders intibakı işlemi gerekiyorsa, yukarıda yer alan intibak dilekçesi doldurularak danışman onayıyla ıslak imzalı bir şekilde öğrencinin kendisi bölüm sekreterliğine teslim etmelidir.

2) Öğrencinin transkriptinde başka bir bölümden alınan bir ders varsa bu dersin kendi bölümündeki bir dersle eşleştirilmesi yani intibakı gerekmektedir.

3) Transkriptte başarısız bir dersin yerine başka bir ders alınmış ve başarısız ders transkriptte görünüyor ise bu dersin silinmesi/eklenmesi için dilekçe verilir.

4) Teknoloji Fakültesi öğrencileri kendi bölümünde aldığı ve başarıyla geçtiği dersin eşleniğini (not yükseltme dışında) tekrar alamaz. Yani eşlenik bir dersi yeni bir ders olarak saydıramaz. Özellikle Mühendislikte 7. ve 8. yarıyılda açılan ve aşağıda belirtilen derslere dikkat edilmelidir. Sağ sütunda belirtilen Teknoloji Fakültesi dersleri daha önce alınmışsa, sol sütundaki Mühendislik Fakültesi'nde aynı/benzer isimli ders alınmamalıdır.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh.

Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Müh.

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kodu

Ders Adı

BM212

Mesleki İngilizce

BMT323

Mesleki İngilizce

BM309

Veritabanı Yönetim Sistemleri

BMT210

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

BM421

Bilgisayar Grafiği

BMT307

Bilgisayar Grafiği

BM425

ERP Sistemleri

BMT311

ERP Sistemleri

BM429

Optimizasyon

BMT317

Optimizasyon

BM431

Örüntü Tanıma

BMT319

Örüntü Tanıma

BM435

Veri Madenciliği

BMT315

Veri Madenciliği

BM437

Yapay Zeka

BMT314

Yapay Zeka Uygulamaları

BM443

Mobil Programlama

BMT317

Mobil Programlama

BM455

Bulanık Mantığa Giriş

BMT309

Bulanık mantık

BM469

Makine Öğrenmesine Giriş

BMT330

Makine Öğrenmesi

Not: Bu dersler örnek olup aynı durum tüm aynı/benzer isimli dersler için geçerlidir.

5) Teknoloji Fakültesi öğrencileri için mezun aşamasına gelen ve transkriptinde (1.sınıf bahar dönemi gibi) aynı sınıf ve dönem olmak kaydıyla, BMT kodlu derse karşılık gelen aynı AKTS değerine sahip BM kodlu dersleri olan öğrencilerin bu derslerinin intibak edilmesine gerek bulunmadığından (4. maddede belirtilen durumlar dışında kalan dersler için) mezuniyet işlemlerinin başlaması için dilekçesini öğrenci işlerine teslim edebilir.

Not: Ayrıca, aşağıdaki örnekteki gibi farklı (güz/bahar) döneminde olan dersler seçilmemelidir.

Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Müh.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh.

Ders Kodu

Ders Adı

Güz Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Bahar Yarıyıl

BMT207

Veri Yapıları

3

BM214

Veri Yapıları

4

6) Teknoloji Fakültesi öğrencileri için, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi seçmeli dersleri eşdeğer sayıldığından dolayı, MS-US kodlu derslerin intibak edilmesine gerek yoktur.

7) Mühendislik Fakültesi öğrencileri için, Teknoloji Fakültesi'ndeki BMT kodlu bir ders alınmamalıdır eğer alınmışsa bu derse karşılık gelen BM kodlu derslere intibak edilmesi gerekmektedir.