Yaz Okulu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZ OKULU BİLGİLERİ

  • Üniversitemiz Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince Düzce Üniversitesi içinden veya Diğer Yüksek öğretim Kurumlarından eşdeğer dersleri yaz okulunda alabilirler.
  • Düzce Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Esasları 12. Maddesi gereğince Yaz Okulu ders eğitim-öğretim zamanında staj yapılamaz.
  • Düzce Üniversitesi Dışından Bölüm Başkanlığına başvuru yapılıp eşdeğerlik onayı alınması gerekir. Düzce Üniversitesi Dışından ders alabilmek için ilgili formdan (FORM 18) ikişer nüsha doldurularak Bölüm Sekreterliğine teslim edilir. Bu formlar öğrencinin kendisi tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır. Başkası adına form doldurulamaz. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından eşdeğerlik onayı alınan (Form 18) belgeyi alarak yaz okuluna başlayabilirsiniz (AKTS değeri ve ders içeriği %80 uyumlu olduğu takdirde onay verilir).
  • Üniversitemizin farklı bölümlerinden eşdeğerliliği bölüm web sayfası duyurularında ilan edilen dersleri OBS üzerinden seçebilirsiniz.
  • Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından eşdeğerlik onayı alınmadan yaz öğretiminde diğer üniversitelerden ders alınıp başarılı olunsa bile bu notlar geçerli olmayacaktır.
  • Not ortalaması 2,25 ve üzerinde olan öğrenciler öncelikle bulunduğu dönem ve daha önceki dönem dersleri olmak üzere en çok 18 AKTS’lik 4 dersi yaz öğretiminde alabilirler.
  • 2,25 not ortalamasının altındaki öğrenciler veya 4. Yarıyılını tamamlamış öğrenciler sadece bulundukları dönem ve öncesi dersleri yaz okulunda alabilirler.
  • Düzce Üniversitesi dışından alınan dersler için not intibakları yapılabilmesi için dersi aldığı üniversiteden onaylı traskripti ekleyerek İntibak dilekçesiyle (Formlar) Bölüm Başkanlığına başvurması gerekmektedir.  Diğer üniversitelerde uygulanan harf notu baremleri dikkate alınmaz.   
  • Yaz öğretiminde eşdeğer ders değerlendirmesi yapılırken öncelikle Mühendislik Fakültesi Bölümlerinde açılmış dersler, sonra Düzce Üniversitesi’nin diğer Fakültelerinde açılan dersler son olarak Düzce Üniversitesi dışındaki Bölümlerin dersleri değerlendirilir. Üniversite içi uygun olan derslerin eşdeğer tablosu her yaz döneminde bölüm web sayfasında duyurulur.

Düzce Üniversitesi Öğrencisinin Yaz Okulu dersi almak için başvuru sistemi tıklayınız (ÖBS:öğrenci bilgi sisteminden yapılmaktadır ve ilgili akademik takvimdeki tarihlerde aktif olmaktadır.)

FORM 18 Yaz Okulunda Başka Okuldan Ders Alma Dilekçesi