Yeterlilik Sınavı Hakk.

 

Doktora Yeterlilik Sınavı

 

Bilgisayar Mühendisliği doktora programı Bilgisayar Ağları, Görüntü İşleme, Robotik, Semantik analiz, Sanallaştırma, Makine Öğrenmesi alanları başta olmak üzere güncel teknolojiyi yakından takip ederek, bu alanlardaki eksik yada açık olan alanlara katkı sağlama amacını taşıyan bir programdır. Doktora eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere "Bilim Doktorluğu" unvanı verilir. Doktora programına Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri başvurabilir. 

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden  ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. (Madde 15/2)

 

Yeterlilik sınavı hakkında genel bilgiler için tıklayınız...