Yatay Geçiş ile Öğrenci Kabulü

Öğrencinin kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumundan diğerine (bir üniversiteden diğerine veya aynı üniversite içinde eşdeğer eğitim programları uygulayan bir fakülteden/yüksekokuldan/meslek yüksekokulundan diğerine) geçiş yapmasıdır. Üniversitemizde kurum içi not ortalamasına göre, kurumlar arası not ortalamasına göre ve merkezi yerleştirme puanına göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür. Yatay ve dikey geçişler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülmektedir

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları; Yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

  1. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
  2. Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına ve lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
  3. Yükseköğretim kuramlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
  4. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Bölümümüz yatay geçiş başvuru tarihleri, kontenjanları ve süreçlerine ilişkin duyurular İşletme Fakültesi web sayfası ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından duyurulmaktadır.

Kurum İçi Yatay Geçiş başvuru koşulları

Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçiş yapmasıdır.

  1. Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır.
  2. Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına ve lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
  3. Yükseköğretim kuramlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
  4. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
  5. Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel ortalanmasının 4 üzerinden en az 2,00 veya 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

Bölümümüzde 2022-2023 Güz Yarıyılında Kurum içi yatay geçiş kontenjanı açılmamamıştır.

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Başvuru Koşulları

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda; öğrenci, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenciler hâlihazırda devam ettikleri üniversiteye kayıt yaptırdıkları yılda aldıkları eşit ağırlık puanına göre sıralanmaktadır. Bu öğrenciler arasından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı puanı, üniversiteye girdikleri yılda lisans programımız için oluşan taban puandan yüksek olanlar programa kabul edilmektedir. Yatay Geçiş başvuru tarihleri ve bilgileri üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası ve İşletme Fakültesi web sayfasından ilan edilmektedir.