Temel Alan-Uzmanlık Alan ve Yetkinlik Dersleri

gelişim sağlamayı amaçlayan uzmanlık dersleri ve yetkinlik tamamlayıcı derslerden oluşmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin gelişimlerine destek olacak içeriklere sahip ve ikinci sınıftan başlamak üzere her bir sınıf için ayrı şekilde oluşturulmuş seçmeli ders havuzu bulunmaktadır.

 

Lisans Programı Temel Alan Dersleri

Temel alan dersleri; Program Öğrenme Çıktılarının kazandırılabilmesi amacıyla öğrencileri mesleki uzmanlık alan derslerine hazırlayabilmek için öncelikle alana giriş niteliğindeki derslerdir.

 

Ders

Sınıf

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

YBS117 Yönetim-Organizasyon

1

Zorunlu

5

YBS151 Temel Bilgi Teknolojileri

1

Zorunlu

4

YBS152 Yönetim Bilişim Sistemleri

1

Zorunlu

5

YBS153 Algoritma ve Programlamaya Giriş

1

Zorunlu

5

YBS154 Görsel Programlama

1

Zorunlu

5

YBS155 Mesleki Matematik

1

Zorunlu

6

YBS156 İstatistik

1

Zorunlu

6

YBS157 Dijital Ekonomi

1

Zorunlu

5

YBS158 Muhasebe Uygulamaları

1

Zorunlu

5

YBS160 Üretim ve Hizmetler Yönetimi

1

Zorunlu

5

 

Uzmanlık alan dersleri: Alana yönelik temel dersleri pekiştiren derslerdir. Öğrencilerimize mesleğe yönelik bilgi, beceri ve yetkinlik kazandıracak derslerdir.

 

Ders

Sınıf

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

YBS211 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

2

Zorunlu

6

YBS212 Web Tasarımı ve İnternet Programlama

2

Zorunlu

6

YBS213 Nesne Tabanlı Programlama

2

Zorunlu

6

YBS214 Veri Madenciliği

2

Zorunlu

6

YBS215 Finansal Yönetim

2

Zorunlu

5

YBS216 İş Etiği

2

Zorunlu

5

YBS217 Bilişim Hukuku

2

Zorunlu

5

YBS218 Dijital Pazarlama

2

Zorunlu

5

YBS219 Açık Kaynak ve Linux

2

Seçmeli

6

YBS220 Bilişim Matematiği

2

Seçmeli

6

YBS221 Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları

2

Seçmeli

6

YBS222 Grafik Tasarım

2

Seçmeli

6

YBS223 İşlem Tabloları

2

Seçmeli

6

YBS224 Modelleme ve Optimizasyon

2

Seçmeli

6

YBS225 Örgütlerde Dijital Dönüşüm

2

Seçmeli

6

YBS226 Örgütsel Davranış

2

Seçmeli

6

YBS227 Pazarlama Araştırmaları

2

Seçmeli

6

YBS311 Bilgisayar Ağları

3

Zorunlu

6

YBS312 Sistem Güvenliği

3

Zorunlu

6

YBS313 Kurumsal Kaynak Planlama

3

Zorunlu

6

YBS315 Dijital Ürün Yönetimi

3

Zorunlu

6

YBS314 Kurumsal Kaynak Planlama Uygulamaları

3

Seçmeli

6

YBS317 Arama Motoru Optimizasyonu

3

Seçmeli

6

YBS318 Arama Motoru Optimizasyonu Uygulamaları

3

Seçmeli

6

YBS319 Dijital Liderlik

3

Seçmeli

6

YBS320 E-Ticaret

3

Seçmeli

6

YBS321 İçerik Yönetim Sistemleri

3

Seçmeli

6

YBS322 İnsan Kaynakları Analitiği

3

Seçmeli

6

YBS323 İstatistik Teknikleri Uygulamaları

3

Seçmeli

6

YBS324 İş Hukuku

3

Seçmeli

6

YBS325 Karar Destek Sistemleri

3

Seçmeli

6

YBS326 Makine Öğrenmesi

3

Seçmeli

6

YBS327 Maliyet Muhasebesi

3

Seçmeli

6

YBS328 Mobil Uygulamalar

3

Seçmeli

6

YBS329 Nicel Karar Teknikleri

3

Seçmeli

6

YBS330 Örgütsel İletişim

3

Seçmeli

6

YBS331 Stratejik Yönetim

3

Seçmeli

6

YBS451 Araştırma Yöntemleri

4

Zorunlu

6

YBS453 Girişimcilik

4

Zorunlu

6

YBS442 İşletmede Mesleki Eğitim

4

Seçmeli

30

YBS452 Bilişim Projeleri Yönetimi

4

Seçmeli

12

YBS454 Bilgi Yönetimi

4

Seçmeli

6

YBS456 Çağdaş Yönetim Teknikleri

4

Seçmeli

6

YBS457 Dijital Bağımlılık

4

Seçmeli

6

YBS458 Girişimcilikte Vaka Analizi

4

Seçmeli

6

YBS459 İnsan Hakları

4

Seçmeli

6

YBS460 İş Analistliği

4

Seçmeli

6

YBS461 İş Zekâsı

4

Seçmeli

6

YBS462 Managerial Accounting

4

Seçmeli

6

YBS463 Müşteri İlişkileri Yönetimi

4

Seçmeli

6

YBS464 Pazarlama Stratejileri

4

Seçmeli

6

YBS465 Sistem Analizi

4

Seçmeli

6

YBS466 Sosyal Medya Yönetimi ve Pazarlaması

4

Seçmeli

6

YBS467 Ticaret Hukuku

4

Seçmeli

6

YBS468 Veri Bilimi Uygulamaları

4

Seçmeli

6

YBS469 Yapay Zekâ ve Uygulamaları

4

Seçmeli

6

YBS470 Yazılım Testleri

4

Seçmeli

6

YBS471 Yazılım Yönetimi

4

Seçmeli

6

YBS472 Yenilik Yönetimi

4

Seçmeli

6

YBS473 Yönetim Muhasebesi

4

Seçmeli

6

YBS474 Web Servisleri

4

Seçmeli

6

 

Yetkinlik tamamlayıcı dersler: YÖK dersleri, Ortak Seçmeli Dersler ve Mesleki Seçmeli Dersler yetkinlik kazandırabilecek derslerdir.

 

Ders

Sınıf

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

AİB101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

1

Zorunlu

2

AİB102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

1

Zorunlu

2

ING101 İngilizce I

1

Seçmeli

2

ING102 İngilizce II

1

Seçmeli

2

YBS131 Akademik İngilizce I

1

Seçmeli

2

YBS132 Akademik İngilizce II

1

Seçmeli

2

YBS159 Üniversite Hayatına Giriş

1

Zorunlu

1

KRP102 Kariyer Planlama

1

Zorunlu

2

TDB121 Türk Dili I

2

Zorunlu

2

TDB122 Türk Dili II

2

Zorunlu

2

UNI101 Üniversite Seçmeli Ders

2

Seçmeli

6

UNI101 Üniversite Seçmeli Ders

3

Seçmeli

6

UNI101 Üniversite Seçmeli Ders

4

Seçmeli

6