Yönetim Bilişim Sistemleri ve Sanayi İş Birliği

Yönetim Bilişim Sistemleri ve Sanayi İş Birliği

Yönetim Bilişim Sistemleri ve Sanayi İş Birliği

Yönetim Bilişim Sistemleri Kurumsal Kaynak Planlama

Yönetim bilişim sistemleri bölümümüzde program dahilinde olan kurumsal kaynak planlaması, İngilizce açılımı Enterprise Resource,  kısaltması ERP, Türkçe kısaltması ise KKP olan bilgi sistemlerine verilen genel isimdir. Kurumsal kaynak planlamasının genel amacı ise bir işletmenin müşteri isteklerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı bölgelerde bulunan tedarik, üretim ve dağıtımı en etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır.
Kurumsal kaynak planlaması dersinde, yönetim bilişim sistemleri öğrencilerimiz anlaştıkları bir şirket ile anlaşarak dersi uygulamalı bir şekilde işlemektedir. KKP dersinde iyi bir deneyim ve tecrübe kazanacak olan öğrencilerimiz, iş hayatına atıldıklarında aldıkları bu uygulamalı ders sayesinde rakiplerinden bir adım önde olacaklardır. Dersin uygulamalı olmasının avantajı ise klasik ders rutinin dışında daha eğlenceli, teşvik edici ve öğretici olmasıdır.

Nasıl Bir Yöntem İzlenecek?

Yönetim Bilişim Sistemleri ERP

Yönetim bilişim sistemi öğrencilerimiz, ders planları doğrultusunda şehirlerinde bulunan şirketler ile görüşerek uygun olan işletme ile anlaşıp, gruplara ayrılarak işletmenin belirlediği gün ve saatlerde orayı ziyaret edip, çalışma koşullarını ve işlerin nasıl ilerlediğini deneyimleme imkânı bulmuş olacaklardır. Hazırladıkları çeşitli sorularla işletmenin KKP kullanırken hangi yöntemleri izlediklerini ve neler yaptıklarını öğrenebileceklerdir.

Kurumsal kaynak planlamasında kullanılan modüller sayesinde, işletmenin satıştan muhasebeye, üretimden insan kaynaklarına, stok yönetiminden satın almaya kadar tüm bu süreçlerinde yanında bulunmuş olacaklardır. Bu modüller ise;

Malzeme(stok) Yönetimi: Satın alınan malların depoda tutulmasından ürün olarak müşteriye satılmasına kadar olan kısmı kapsamaktadır.

Satış ve Dağıtım Yönetimi: Müşteriden alınan siparişlerin üretiminden teslim edilmesine kadar geçen süreci içermektedir.

Kalite Yönetimi: Bir işletmede hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi için sürdürülen planlı ve sistematik bir şekilde sürdürülen faaliyetlerdir. 

İnsan Kaynakları Yönetimi: Çalışan personellerin işe alınması, çıkarılması ve eğitim çizelgelerini kapsamaktadır.

Finans Yönetimi: Finansal hareketlerin alacak, borç ve vadeli işlemlerin kayıt ve takibinin yapıldığı modüldür.

Üretim Planlama ve Kontrol Yönetimi: Pazarın gerektirdikleri ile müşterilerin taleplerini en uygun şekilde üretmeyi, planlamayı ve kontrol etmeyi kapsamaktadır.

Tedarik Zinciri Yönetimi: Şirketler arası, şirket içi ve şirket dışı minimum stok ile zincir içindeki bütün katılımcılar arasındaki bilgi paylaşımını sağlayan modüldür.

Satın Alma Yönetimi: Firmada var olan malzeme gereksinimlerinin belirlenmesi, satıcı firmaya bildirilmesi, takip ve teslim alma sürecini içermektedir.

Müşteri İlişkileri: Müşterileri daha iyi tanımayı sağlar. Müşteri ile ilgili tüm bilgiler bu modül dahilinde saklanıp, müşteri memnuniyetsizliğini en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

Proje Yönetimi: Projeye ait tüm faaliyetler, belgeler, satın almalar ve kaynaklar proje yönetimi ile takip edilmektedir.

Her modülün öğrencileri, firmaları ayrı ayrı ziyaret ederek kendi modülleri ile ilgili gerçek bilgiler edinmiş olacak ve bunu bir yazılım üzerine dökebilecekler. Böylelikle yönetim bilişim sistemleri öğrencilerimiz, uygulamalı olarak aldıkları bu ders sayesinde iş başvurusu yaptıkları firmalara deneyimleri sayesinde fazla zorluk çekmeden, daha kolay adapte olabileceklerdir.