Tarih Bölümü

“Tarihçi” unvanıyla mezun olacak olan öğrencilerimiz,

  • Kamu kurumları,
  • Kütüphaneler ve arşivler
  • Basın-yayın ve radyo-televizyon sektöründe
  •  Enformasyonla ilgili çeşitli kuruluşlarda
  • MEB
  • Üniversiteler
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde
  • Özel kuruluşların kültür ve turizmle ilgili birimlerinde

görev yapabilmektedirler.

Ayrıca, ülkemizin zengin kültürel mirası nedeniyle devlet kurumları ile sayıları hızla artan özel kuruluş ve vakıfların kurduğu müze ve çeşitli kültür birimlerinde yabancı dil bilen ve alanında iyi yetişmiş tarihçilere artan oranda talep duyulması da çalışma alanlarını genişletmektedir.