Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Programının amacı; Türk dilini, kendi tarihsel süreci içerisinde, başlangıcından günümüze tanıyıp, dönem metinlerini filolojik ve edebî açıdan değerlendirerek, onun gelişmesine katkı sağlayacak ve yabancı dillerin tesirinden koruyacak; ayrıca, bu dil bilincini gelecek kuşaklara da aktaracak nitelikli, farkındalık sahibi gençler yetiştirmektir. Ayrıca temel eğitimini tamamlamış uzmanlar yetiştirmek ve lisansüstü eğitime hazırlamak programın yine önemli hedefleri arasındadır. Bir Türk vatandaşı olarak duygu, düşünce ve bilgilerini sözlü ve yazılı olarak en etkin biçimde ifade edebilme becerisi kazandırma da temel hedefler içerisindedir.  Mezunlarımız;

  • Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim ve liselerde öğretmenlik,
  • Özel okullarda ve dershanelerde öğretmenlik,
  • Üniversitelerde öğretim elemanı ve öğretim üyesi,
  •  Kültür Bakanlığında,
  • Türk Dil Kurumunda,
  • TUBİTAK ve arşivlerde uzman
  •  TRT’nin çeşitli birimlerinde , 
  •  Özel sektör radyo/televizyon alanında metin yazarlığı
  • Basım-yayın kuruluşlarında editör, redaktörlük,

olarak görev yapabilmektedirler.